Ohal Kapsamında Kapatılan Askeri Okulların Yeşil Alan İlan Edilmesi ile İlgili Kanun Teklifi

Ohal Kapsamında Kapatılan Askeri Okulların Yeşil Alan İlan Edilmesi ile İlgili Kanun Teklifi

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun ile Kapatılan Askeri Harp Akademileri, Askeri Liseler ve Astsubay Hazırlama Okullarının Taşınmazları ve Arazileri ile…

 Taşınacak Olan Askeri Kışlaların Arazilerinin Yeşil Alan İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi

Taşınacak Olan Askeri Kışlaların Arazilerinin Yeşil Alan İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Kapatılan Askeri Harp Akademileri, Askeri Liseler ve Astsubay Hazırlama Okullarının Taşınmazları ve Arazileri ile Kapatılacak veya Şehir Dışına Taşınacak…

 Yükseköğretim Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile ilgili Kanun Teklifi

Yükseköğretim Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile ilgili Kanun Teklifi

Yükseköğretim Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Tababet ve Şubatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi GENEL GEREKÇE Anayasamız tarafından güvence altına alınmış olan sağlık hizmetlerinin sosyal devlet ilkesi kurallarına uygun olarak sunulabilmesi…

 Toprakların Hak Sahiplerine Doğrudan Satışına İlişkin Kanun Teklifi

Toprakların Hak Sahiplerine Doğrudan Satışına İlişkin Kanun Teklifi

İstanbul İli Çatalca İlçesinin Aydınlar, Gümüşpınar, Hallaçlı, Karamandere, Yaylacık Köyleri ile Silivri İlçesinin Danamandıra, Çayırdere, Sayalar Köylerinin Hazine Sınırlarında Kalan Topraklarının Hak Sahiplerine ve Varislerine Harca Esas Bedel Üzerinden Doğrudan Satışına İlişkin Kanun Teklifi GENEL GEREKÇE 19. yüzyılın sonlarında 1877-1878…