Kitap, Dergi ve Türevi Yayınlardan Vergi Alınmaması ile İlgili Kanun Teklifi

Teklif ile, kitap, sesli kitap elektronik kitap ve dergi gibi yayınlardan katma değer vergisi alınmaması amaçlanmaktadır.

GENEL GEREKÇE
Okumayan, okuduğunu anlamayan ve okuduklarından hareket ederek kendisini ve yaşadığı toplumu, dünyayı kalkındıracak bilgi üretemeyen insanların ve bununla bağlantılı olarak toplumların uluslararası arenada belli noktalara gelmeleri mümkün değildir. Bu yüzden bilgiye erişimin kolaylaştırılması ve ucuzlaştırılması büyük önem taşımaktadır. Devletler insanların kitap, dergi gibi her türden yayının okunma oranını arttırmak için bu yayınlardan vergi almayarak bunların makul fiyatlarla toplum tarafından kolay satın alınabilir olmasını teşvik etmelidir.
Ülkemizde vatandaşlarımız günde sadece 1 dakikasını kitap okumaya ayırırken, televizyon izlemeye 6 saatini, internete ise 3 saatini ayırmaktadır. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) verilerine göre ise Türkiye, kitap okuma oranında yoksul Afrika ülkeleriyle, aynı kategoride yer alarak, dünyada 86’ncı sırada bulunmaktadır. Ayrıca TÜİK verilerine göre de Türkiye’de kitap, ihtiyaç listesinin 235’inci sırasında yer almaktadır.
Ülkemizde yaşayan insanların, geçim dertleri ve maddi sıkıntıları sebebiyle pahalı sınıfına giren kitap, dergi gibi yayınları talep etmesi güçleşmektedir. Dünyada kitap için kişi başına harcanan para ortalama 1,3 dolarken, Türkiye’de çeyrek dolar seviyesinde bulunmaktadır. Yani vatandaşlar geçim sıkıntısı sebebiyle kitap okumak için gelir kaynağı ayırmakta sıkıntı çekmektedirler.
Bu sebeplerle kitap, sesli kitap, elektronik kitap (e-kitap), dergi ve elektronik dergi (e-dergi) ile benzeri yayınların satışından vergi alınmaması ve bunların üzerindeki vergi yükünün kaldırılması temel insani ihtiyaçlar kadar önemlidir. Bu yayınlardan vergi alınmaması yoluyla okuma alışkanlığının düşük ve kitap satışının yetersiz olduğu ülkemizde okuma alışkanlıklarının artırılacağı düşünülmektedir. Bu da gelecek nesillerin mimarı olacak olan çocuklarımızın bilgiye erişimlerini ucuzlaştırarak kolaylaştıracak, ülke kalkınmasında önemli bir ivme yaratacaktır.

 

MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Kitap, sesli kitap, elektronik kitap (e-kitap), dergi ve elektronik dergi (e-dergi) ile benzeri yayınların satışından vergi alınmaması ile birlikte okumanın teşvik edilmesi amaçlanmıştır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

 

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Kitap, sesli kitap, elektronik kitap (e-kitap), dergi ve elektronik dergi (e- dergi) ile benzeri yayınların satışında katma değer vergisi alınmaz.”
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

https://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-2347.pdf

Yorum yap