Taşınacak Olan Askeri Kışlaların Arazilerinin Yeşil Alan İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Kapatılan Askeri Harp Akademileri, Askeri Liseler ve Astsubay Hazırlama Okullarının Taşınmazları ve Arazileri ile Kapatılacak veya Şehir Dışına Taşınacak Olan Askeri Kışlaların Arazilerinin Yeşil Alan İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi

Teklif ile; Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan harp akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okullarının kullanmış oldukları taşınmazların yer aldığı tüm arazi ve arsalar ile şehir sınırları içerisinde yer alan ve kapatılmasına veya şehir dışına taşınmasına karar verilen askeri kışlaların arazilerinin yeşil alan ilan edilmesi; bu alanlarda halka açık günübirlik tesis yapılabilmesi; kapatılan harp akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okullarının kullanmış oldukları yapıların kamu eğitim kurumları ile kamu üniversitelerine tahsis edilmesi öngörülmektedir.

https://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-1349.pdf