15/03/2023 tarihli Genel Kurul konuşması

ALİ ŞEKER (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Öncelikle bu yıl 14 Mart’ı kutlayamayan 102 hekim arkadaşımızı, depremde kaybettiğimiz 102 hekim arkadaşımızı saygıyla ve acıyla selamlayarak konuşmama başlamak istiyorum. 100 bine yakın yurttaşımızı da maalesef bu felakette kaybettik. Deprem sonrası felakete dönüşen bir ülke olduğumuz için, hiçbir tedbir alınmadığı için bunları yaşadık.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesini başka hastanelere taşımayı düşünüyorlar, Taksim İlk Yardım Hastanesine taşımayı düşünüyorlar, onu da başka bir yere taşımayı düşünüyorlar. Herkesi yerinden eden bir düzenleme yerine doğrudan Cerrahpaşayı ve Çapayı şehir hastanelerine taşıyarak şehir hastanelerinin atıl olan kısmı pekâlâ değerlendirebilecekken niye diğer hastanede çalışan binlerce kişiyi de mağdur edecek bir düzenleme yapıyorsunuz? Cerrahpaşaya 2014’ten beri, dokuz yıldır, TOKİ çivi çakacaktı, bir çivi dahi çakmadı. Depremde en çok ihtiyacımız olan hastaneleri maalesef bu depremde de başıboş bıraktılar.