Yükseköğretim Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile ilgili Kanun Teklifi

Yükseköğretim Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Tababet ve Şubatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Teklif ile ön hekimlik (intern) döneminde olan tıp ve diş hekimliği fakülteleri öğrencilerine aylık bağlanması, bu öğrencilerin genel sağlık ve zorunlu meslek sigortası kapsamına alınması amaçlanmaktadır.

https://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-1274.pdf