3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Teklif ile, onaylanmış imar planlarında yeşil alan olarak belirlenmiş bölgelere ilişkin yapılacak plan ve kullanım konusu değişiklikleri ile satış işlemlerinde, belediye meclisinin oybirliği ile karar alması, bu biçimde karar alınamıyorsa ilgili yönetsel düzeyde halk oylamasına başvurulması, karar alınmasına karşın kararın dava konusu olması durumunda bu durumun halk oylaması sürecinin başlaması için yeter koşul sayılması öngörülmektedir.

https://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-0367.pdf