Ohal Kapsamında Kapatılan Askeri Okulların Yeşil Alan İlan Edilmesi ile İlgili Kanun Teklifi

Kapatılan Askeri Harp Akademileri, Askeri Liseler ve Astsubay Hazırlama Okullarının Taşınmazları ve Arazileri ile Kapatılacak veya Şehir Dışana Taşınacak Olan Askeri Kışlaların Arazilerinin Yeşil Alan İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi

Teklif ile, kapatılan askerî harp akademileri, askerî liseler ve astsubay hazırlama okullarının faaliyetlerini sürdürdükleri dönemde kullanmış oldukları taşınmazların yer aldığı tüm arazi ve arsalar ile kapatılmasına veya şehir dışına taşınmasına karar verilen askerî kışlaların arazilerinin yeşil alan ilan edilmesi; bu okulların faaliyetlerini sürdürdükleri dönemde kullanmış oldukları yapılar ve binalardan tarihî değeri olanların kamu eğitim kurumlarına veya kamu üniversitelerine tahsis edilmesi amaçlanmaktadır.

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-2279.pdf

Yorum yap