24/11/2022 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu

24/11/2022 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu

ALİ ŞEKER (İstanbul) – Sayın Bakan, değerli milletvekilleri; geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerine konuşurken Sağlık Bakanlığı bütçesinin genel bütçenin en az yüzde 10’u olması gerektiğini ifade etmiştim ama biz geçen seneki yüzde 6,63 rakamını bile koruyamadık, oran olarak 6,56’ya…

 11/11/2022 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu

11/11/2022 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu

ALİ ŞEKER (İstanbul) – Rahim ağzı kanserlerine karşı etkin koruma sağlayan bir aşı var, bunun da SGK geri ödeme kapsamına alınmasını düşünüyor musunuz? Özellikle diyabetli çocukların sensörleriyle ilgili bir ödeme planınız var mı? Asgari ücretin altında ücret alan kaç emekli…

 11/11/2022 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu

11/11/2022 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu

ALİ ŞEKER (İstanbul) – Tamam başlayalım. Şöyle: Sayın Kılıçdaroğlu’ndan sonra yaklaşık 10 kadar SGK Genel Müdürü geldi geçti ama hiçbirisinin adını hatırlamıyorsunuz herhâlde. YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Unutamıyoruz(!) ALİ ŞEKER (İstanbul) – O dönemde gayet başarılı bir çalışma yapmış olan…

 10/11/2022 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu

10/11/2022 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu

ALİ ŞEKER (İstanbul) – Vergi dilimleriyle ilgili bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? Gerçek enflasyon oranına göre bunları güncellemeyi düşünüyor musunuz? Ölüm istatistikleriyle ilgili rakamları ne zaman açıklamayı düşünüyorsunuz? İşsizlik ve göç istatistikleriyle ilgili açıklamadığınız sonuçları ne zaman açıklamayı düşünüyorsunuz? Teşekkür…

 10/11/2022 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu

10/11/2022 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu

ALİ ŞEKER (İstanbul) – Teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, Sayıştay raporlarında 10 önemli bulgu tespit edilmiş. Sadece bunların 2’si düzeltilmiş, o da kısmen düzeltilmiş, yerine getirilmiş. Oysaki şeffaflık gereği bunların tamamının düzeltilmesi gerekiyordu. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle birlikte Bakan üstüne Bakanın değiştiği…

 09/11/2022 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu

09/11/2022 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu

ALİ ŞEKER (İstanbul) – Sayın İbrahim Kaboğlu’nun da dile getirdiği gibi buraya gelen milletvekilleri illerinin, bölgelerinin sorunlarını dile getirmek için burada bekliyorlar. Sizlerin “Biz oylama yaptık, söz hakkınızı aldık.” şeklindeki tutumunuzu protesto ediyorum ben. BAŞKAN CEVDET YILMAZ – Teşekkür ediyorum.