Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Teklif ile, sağlık personeline karşı, sağlık hizmetinden kaynaklanan nedenlerle yapmaması gereken bir işi yapması veya görev alanı içinde olan bir işi yapmaması için emir veren, baskı yapan, nüfuz icra eden veya hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kişilerin üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları ve suçun nitelikli hâllerinde verilen cezanın artırılması öngörülmektedir.

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-1133.pdf