Mühendislik ve mimarlık mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin araştırma önergesi

Mühendislik ve mimarlık mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin araştırma önergesi

Ülkemizde mühendislik, mimarlık ve ilgili alanlardan mezun gençlerimizin istihdam süreçlerine katılımda yaşadıkları zorlukların ve bu alanlardaki işsizlik sorununun değerlendirilerek gereken tedbirlerin ivedilikle tespiti amacıyla Anayasanın 98. Maddesi ile TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. Maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz…

 TCDD ihmalleri ve kazalarına ilişkin araştırma önergesi

TCDD ihmalleri ve kazalarına ilişkin araştırma önergesi

İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve 23 Milletvekilinin, ülkemizde yaşanan tren kazalarının nedenlerinin incelenerek bu alanda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi Ülkemizde demiryolları taşımacılığının 150 yılı aşkın köklü bir geçmişi bulunmaktadır. Bugünkü milli sınırlarımız içindeki…