Tıbbi malpraktis konusunun tüm yönleriyle araştırılmasına ilişkin araştırma önergesi

Tıbbi malpraktis konusunun tüm yönleriyle araştırılmasına ilişkin araştırma önergesi

Tıbbi malpraktis konusunun araştırılarak tüm paydaşların görüş ve önerilerine başvurulabilmesi amacıyla Anayasanın 98. Maddesi ile TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. Maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ederim. 09.06.2021 GEREKÇE Latince “male” ve “prakxis” kelimelerinden türeyen ve “kötü, hatalı uygulama”…

 Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununun sebeplerine ilişkin araştırma önergesi

Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununun sebeplerine ilişkin araştırma önergesi

Marmara Denizi’ni istila eden müsilaj sorununun sebeplerinin araştırılarak çözüm yollarının tespit edilebilmesi ve müsilajla mücadelede gereken adımların ivedilikle ortaya konabilmesi amacıyla Anayasanın 98. Maddesi ile TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. Maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ederim. GEREKÇE Özellikle…

 Öğretmenlik bölümlerinden mezun gençlerin istihdam süreçlerine katılımına ilişkin araştırma önergesi

Öğretmenlik bölümlerinden mezun gençlerin istihdam süreçlerine katılımına ilişkin araştırma önergesi

Öğretmenlik bölümlerinden mezun gençlerin istihdam süreçlerine katılımda yaşadıkları zorlukların ve bu alanlardaki işsizlik sorununun değerlendirilerek gereken tedbirlerin ivedilikle tespiti amacıyla Anayasanın 98. Maddesi ile TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. Maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ederim. GEREKÇE “Öğretmen yetiştirme”,…

 Sağlık alanındaki öğrencilerin istihdam süreçlerinde yaşadıkları zorluklara ilişkin araştırma önergesi

Sağlık alanındaki öğrencilerin istihdam süreçlerinde yaşadıkları zorluklara ilişkin araştırma önergesi

Ülkemizde sağlık alanında eğitim gören gençlerimizin istihdam süreçlerine katılımda yaşadıkları zorlukların ve bu alanlardaki işsizlik sorununun değerlendirilerek gereken tedbirlerin ivedilikle tespiti amacıyla Anayasanın 98. Maddesi ile TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. Maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ederim. GEREKÇE…

 Mühendislik ve mimarlık mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin araştırma önergesi

Mühendislik ve mimarlık mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin araştırma önergesi

Ülkemizde mühendislik, mimarlık ve ilgili alanlardan mezun gençlerimizin istihdam süreçlerine katılımda yaşadıkları zorlukların ve bu alanlardaki işsizlik sorununun değerlendirilerek gereken tedbirlerin ivedilikle tespiti amacıyla Anayasanın 98. Maddesi ile TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. Maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz…

 Salgın hastalık risklerinin ve sebeplerinin tespit edilmesine ilişkin araştırma önergesi

Salgın hastalık risklerinin ve sebeplerinin tespit edilmesine ilişkin araştırma önergesi

Ülkemizde artış yaşanan salgın hastalıkların ve salgın hastalık tehlikelerinin tespit edilerek sebeplerinin araştırılması ve gerekli tedbirlerin ivedilikle alınabilmesine yönelik atılması gereken adımların tespiti için Anayasanın 98. Maddesi ile TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. Maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz…