Tıbbi malpraktis konusunun tüm yönleriyle araştırılmasına ilişkin araştırma önergesi

Tıbbi malpraktis konusunun tüm yönleriyle araştırılmasına ilişkin araştırma önergesi

Tıbbi malpraktis konusunun araştırılarak tüm paydaşların görüş ve önerilerine başvurulabilmesi amacıyla Anayasanın 98. Maddesi ile TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. Maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ederim. 09.06.2021 GEREKÇE Latince “male” ve “prakxis” kelimelerinden türeyen ve “kötü, hatalı uygulama”…

 Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununun sebeplerine ilişkin araştırma önergesi

Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununun sebeplerine ilişkin araştırma önergesi

Marmara Denizi’ni istila eden müsilaj sorununun sebeplerinin araştırılarak çözüm yollarının tespit edilebilmesi ve müsilajla mücadelede gereken adımların ivedilikle ortaya konabilmesi amacıyla Anayasanın 98. Maddesi ile TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. Maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ederim. GEREKÇE Özellikle…

 Öğretmenlik bölümlerinden mezun gençlerin istihdam süreçlerine katılımına ilişkin araştırma önergesi

Öğretmenlik bölümlerinden mezun gençlerin istihdam süreçlerine katılımına ilişkin araştırma önergesi

Öğretmenlik bölümlerinden mezun gençlerin istihdam süreçlerine katılımda yaşadıkları zorlukların ve bu alanlardaki işsizlik sorununun değerlendirilerek gereken tedbirlerin ivedilikle tespiti amacıyla Anayasanın 98. Maddesi ile TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. Maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ederim. GEREKÇE “Öğretmen yetiştirme”,…

 Sağlık alanındaki öğrencilerin istihdam süreçlerinde yaşadıkları zorluklara ilişkin araştırma önergesi

Sağlık alanındaki öğrencilerin istihdam süreçlerinde yaşadıkları zorluklara ilişkin araştırma önergesi

Ülkemizde sağlık alanında eğitim gören gençlerimizin istihdam süreçlerine katılımda yaşadıkları zorlukların ve bu alanlardaki işsizlik sorununun değerlendirilerek gereken tedbirlerin ivedilikle tespiti amacıyla Anayasanın 98. Maddesi ile TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. Maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ederim. GEREKÇE…

 Mühendislik ve mimarlık mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin araştırma önergesi

Mühendislik ve mimarlık mezunlarının istihdam sorunlarına ilişkin araştırma önergesi

Ülkemizde mühendislik, mimarlık ve ilgili alanlardan mezun gençlerimizin istihdam süreçlerine katılımda yaşadıkları zorlukların ve bu alanlardaki işsizlik sorununun değerlendirilerek gereken tedbirlerin ivedilikle tespiti amacıyla Anayasanın 98. Maddesi ile TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. Maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz…

 Salgın hastalık risklerinin ve sebeplerinin tespit edilmesine ilişkin araştırma önergesi

Salgın hastalık risklerinin ve sebeplerinin tespit edilmesine ilişkin araştırma önergesi

GEREKÇE Geçtiğimiz günlerde ülke genelinde artış yaşanan uyuz vakaları kamuoyunda uyuz salgını ve diğer bulaşıcı salgın hastalık endişelerini artırmıştır. İlgili meslek odalarınca da uyuz vakalarında bir artış yaşandığı belirtilmiş, artışlar öngörülemediği için ilaca erişimde sıkıntı yaşandığı aktarılmıştır. İstanbul Eczacı Odası…

 TCDD ihmalleri ve kazalarına ilişkin araştırma önergesi

TCDD ihmalleri ve kazalarına ilişkin araştırma önergesi

İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve 23 Milletvekilinin, ülkemizde yaşanan tren kazalarının nedenlerinin incelenerek bu alanda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi Ülkemizde demiryolları taşımacılığının 150 yılı aşkın köklü bir geçmişi bulunmaktadır. Bugünkü milli sınırlarımız içindeki…