Engelli raporu yenileme başvurularına ve başvuranlardan engellilik oranı düşürülenlere ilişkin

20 Şubat 2019 tarihinde Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılarak “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” ve “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir. Ancak vatandaşlar tarafından son günlerde dile getirilen şikayetlere göre, engelli raporunu yenilemek isteyen vatandaşlarımız engel durumlarında bir değişiklik olmamasına rağmen rapor oranlarının düşürüldüğünü ve buna bağlı hak kayıpları yaşadıklarını belirtmektedir. Bu çerçevede;

  1. Vatandaşlarca dile getirilen rapora bağlı engel oranlarının rapor yenileme sürecinde düşürüldüğü iddiaları doğru mudur? İddialar doğru ise, engel durumlarında bir değişiklik olmadığı halde yaşanan bu düşüşlerin gerekçesi nedir?
  2. 2019 yılı içerisinde engelli vatandaşlarımızca yapılan rapor yenileme başvuru sayısı nedir? Bu başvuruların kaç tanesinde engellilik oranı düşürülmüştür?
  3. 2019 yılı içerisinde engellilik oranı düşürüldüğü için hak kaybı yaşayan engelli vatandaşlarımızın sayısı kaçtır? Yaşanan bu hak kayıplarının tespiti ve telafisi için ne gibi bir çalışma yapılması düşünülmektedir?
  4. 2018 Aralık ayı itibariyle kamuda ataması yapılması gereken engelli kontenjan açığı 9.379’dur. 2019 yılı içerisinde herhangi bir engelli atamasının yapılmaması atama bekleyen engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini ciddi bir mağduriyet içerisine sokmuştur. Kamuda boş bulunan engelli kadrolarına yönelik atama ne zaman yapılacaktır?

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/7/7-19523s.pdf