15/10/2019 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: IŞİD’in uluslararası istihbarat örgütlerince kurulmuş bir cinayet örgütü olduğuna ilişkin açıklaması
Yasama Yılı: 3
Birleşim: 6
Tarih: 15/10/2019

ALİ ŞEKER (İstanbul) – Şimdi, mesele şu: IŞİD, uluslararası istihbarat örgütlerince kurulmuş bir cinayet örgütü.

ÖZLEM ZENGİN (Tokat) – Doğru, doğru.

ALİ ŞEKER (İstanbul) – Bu cinayet örgütüne maalesef ve maalesef bizim ülkemiz koridor açtı, otoban açtı ve bununla ilgili olarak…

HALİL ETYEMEZ (Konya) – Yok öyle bir şey!

ALİ ŞEKER (İstanbul) – …Newsweek dergisi dedi ki: “Cihat Otoyolu: Kocaeli’den Suriye’ye minibüsler…”

Biz Adıyaman’a gittik, Adıyaman’da IŞİD’e katılan ailelerle görüştük. Ne kadar kolay o Renault’larla geçtiğine de orada şahitlik ettik.

HALİL ETYEMEZ (Konya) – Yok öyle bir şey!

ALİ ŞEKER (İstanbul) – Biz emniyet müdürünün odasında “IŞİD’e katılan gençler var, evlerine gelmişler, lütfen dinler misiniz.” dedik “Türkiye’de seyahat özgürlüğü var.” dediler.

Mesele şudur: IŞİD, İslam düşmanlığına rıza üretimine hizmet eden bir örgüttür ve maalesef ve maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi de gerek MİT tırlarıyla gerek yolları açarak, o sınırları, sınır kapılarını açarak IŞİD’e hizmet etmiştir. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/genel_kurul.cl_getir?pEid=80741