15/10/2020 tarihli Genel Kurul konuşması

 

Konu:
Yasama Yılı: 4
Birleşim: 6
Tarih: 15/10/2020

CHP GRUBU ADINA ALİ ŞEKER (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 6-7 Ekim olaylarında kaybettiğimiz yurttaşlarımızı saygıyla anarak konuşmama başlıyorum ve o yurttaşlarımıza bir borcumuz var, gerçeklerin ortaya çıkarılması için bu araştırma önergesine “evet” demek; bunun üzerini kapatmak, bu konuyu istismar etmek değil; gerçekler neyse tek tek araştırılıp ortaya çıkarılmasını sağlamak.

Daha önce “10 Ekim Ankara Gar katliamı araştırılsın.” dedik, siz “Yok, araştırılmasın, gerçekler ortaya çıkmasın.” dediniz. Göz göre göre, telefonları dinlene dinlene, yolda kontrollere takılıp yol verile verile geldiler, Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük katliamını Ankara’nın göbeğinde yaptılar ve siz bunu da “Araştırmayalım.” dediniz. Bir insan araştırmadan niye korkar? Gerçekler ortaya çıkmasın diye korkar, gerçekler ortaya çıktığında rezil rüsva olacağı için korkar ve bu konuyu da araştıralım, bütün gerçekler bütün çıplaklığıyla ortaya çıksın. Siz oradan diyorsunuz ya işte “Serok Davutoğlu” “Serok Ahmet oldu orada.” Niye “Serok Ahmet” oldu, bunu buyurun açıklayın. Madem bazı gerçekler gizleniyor, birlikte araştıralım.

“Milyonlarca EYT’linin sorunu araştırılsın.” dedik, “Yok, araştırılmasın.” dediniz. “İntihar edenler niye intihar ediyor? Ülke büyük bir yıkıma doğru gidiyor, araştırılsın.” dedik, daha dün bir taksici Boğaziçi Köprüsü’nde taksisini bırakıp intihar etti ve hayatını kaybetti.

Şimdi, bu kadar Türkiye’nin sorunları varken siz “Bunları araştırmayalım.” diyorsunuz. Suruç katliamı, göz göre göre orada gençler katledildi, öldürüldü ve “Onu da araştırmayalım.” dediniz. Hiçbir şeyi araştırmayarak bütün gerçeklerin üstünü örttüğünüzü mü zannediyorsunuz? Gerçekler bir gün mutlaka açığa çıkar ve o gerçeklerin üstünü kapatmak isteyenler tarih önünde o utancı yaşamaya devam eder.

Dün, Covid-19 salgınının yedinci ayında “Ölüyoruz, tükeniyoruz.” diyen sağlıkçılar, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi üyeleri, İbni Sina Hastanesi önünde açıklama yapmak istediler. “Tükeniyoruz, ölüyoruz.” demek yasak; tükenmek, ölmek serbest ve orada 7 yurttaşımız, o İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisinden 7 yurttaşımız ters kelepçeyle gözaltına alındı. Burada hep beraber sağlıkçıları alkışladık, ama o sağlıkçılar dün ters kelepçeyle orada tek tek gözaltına alındı, bu utanç da bize yeter. Bu alkışladığımız sağlıkçılara gösterilen bu muamele utanç tablosudur.

Her şeye diyorsunuz ki “Tek bayrak, tek vatan, tek millet.” Ee, barolara gelince 2 baro, Türk Tabipleri Birliğine gelince 2 birlik; ülkede ne birlik bıraktınız ne dirlik bıraktınız. Yeter artık, ülkeyi daha fazla bölmeyin. Ülkenin birliğini temsil eden daha önce Cumhurbaşkanlığı vardı, onu partili Cumhurbaşkanı yaparak, bir Genel Başkanı Cumhurbaşkanı olarak seçerek maalesef o birliğimize de çok ciddi zarar verdiniz; meslek örgütlerini de bölmeyin daha fazla. (CHP sıralarından alkışlar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) – Meslek örgütleri vatanı bölsün ama.

ALİ ŞEKER (Devamla) – 40 bin sağlık çalışanı, yedi ayda, coronavirüse yakalandı ve 53’ü doktor 117 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Daha iki gün önce Aydın Tabip Odası Başkanı Doktor Esat Ülkü, bir Tabip Odası Başkanı maalesef coronavirüs nedeniyle bu ülkede öldü ve onun öldüğü günlerde siz Türk Tabipleri Birliği’ni bölmenin peşindesiniz. İnsanlar “Ölüyoruz.” diyor, siz “Bölüyoruz.” diyorsunuz. Artık yeter, bölmeyin bu ülkeyi. (CHP sıralarından alkışlar)

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/genel_kurul.cl_getir?pEid=91276