“Yok Denecek Kadar Az Sayıda Yapılan Çevre Mühendisi Ataması, AKP’nin Çevre Politikasının Bir Göstergesidir”

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, çevre mühendislerine açılan kadro sayılarının azlığını gündeme getirerek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a bir soru önergesi yönelterek “Çevre karşıtı tutum ve politikaları ile ülke tarihine geçen AKP, yok denecek kadar az sayıda çevre mühendisi ataması yaparak çevrenin, doğanın değil rantın ve talanın yanında olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

4 Yılda Sadece 58 Çevre Mühendisi Kadrosu İlan Edildi!

KPSS puanıyla yapılan merkezi atamalarda çevre mühendislerine açılan kadro sayısının azlığına değinen CHP’li Şeker, “çevreyi ve insan yaşamını doğrudan ilgilendiren kamusal hizmetlerin gerçekleştirilmesi hususunda, AKP çevre mühendislerini süreçlere dahil etmemektedir. 2017 yılında 21, 2018 yılında 7, 2019 yılında 17, 2020 yılında 13 çevre mühendisi için KPSS puanı ile atanmak üzere merkezi atama yoluyla kadro açılmıştır. Bu kadroların büyük çoğunluğu ise isminde çevre olan ve tüm kirlilik kaynaklarını denetlemekle ve kontrol altına almakla yükümlü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dışındadır. Üstelik Çevre Ajansı, Sıfır Atık uygulamaları, iklim krizi ile mücadele çalışmaları gibi çevre mühendisliği alanını doğrudan ilgilendiren süreçler hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çalışma hedefleri ortaya konulurken neden bu kadar az çevre mühendisi alımı gerçekleştirildiği kafalarda soru işaretleri yaratmaktadır” dedi.

CHP’li Şeker, “Türkiye’deki üretim ve sanayi tesisleri sayısı dikkate alındığında denetim yapılacak işletme sayısı ile kamuda istihdam edilen çevre mühendisi sayısı arasında ciddi bir tezat olduğu görülüyor. Bu oranın; Türkiye’de faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan veya olabilecek tesislerin denetimlerinde problemlere yol açtığı aşikârdır. Her yıl binlerce mezun veren ve multidisipliner bir mühendislik dalı olan çevre mühendisliğinin kamuda istihdamının bu denli az olması çevre kirliliği kaynaklarının denetlenmesi ve kontrol altına alınması hususunda sorunun büyüklüğüne işaret etmektedir. Yok Denecek Kadar Az Sayıda Yapılan Çevre Mühendisi Ataması, AKP’nin Çevre Politikasının Bir Göstergesidir.” Dedi.

Dr. Ali Şeker Bakan Kurum’a aşağıdaki soruları yöneltti:
– Türkiye’de, 2915 sayılı Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği kapsamında, faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesis sayısı kaçtır?
– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde kaç adet Çevre Mühendisi istihdam edilmektedir?
– 2015-2020 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na merkezi atama yoluyla kaç Çevre Mühendisi alımı yapılmıştır?
– 2021-2022 yıllarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde merkezi atama yoluyla açılması planlanan Çevre Mühendisi kadro sayısı kaçtır? Bu yıllarda merkezi atama yoluyla açılacak kadro sayısının belirlenmesinde mezun Çevre Mühendisi sayısı göz önünde bulundurulmakta mıdır?