Sayıştay raporunda, şehir hastanelerinde kemoterapi ilaçlarının hazırlanması için farklı fiyatlar belirlendiği açıklanmıştı.

Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında uygulamaya konan şehir hastaneleri projelerine ilişkin Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya bir soru önergesi yönelten CHP İstanbul Milletvekili  Dr. Ali Şeker, şehir hastanelerinin ciddi bir kamu zararı oluşturduğuna dikkati çekti. CHP’li Şeker, son yayınlanan Sayıştay Raporu’nu hatırlatarak “Sağlık Bakanlığı Sayıştay raporunda yer alan bulgular ışığında harekete geçmeli ve oluşan kamu zararlarının devam etmesini engellemeli. Sorumlular hakkında gerekli idari ve adli süreci başlatmalı” diye konuştu.

“Sayılarının 20’yi geçeceği belirtiliyor”

Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında özellikle son yıllarda uygulamaya konan şehir hastanesi projelerinin Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) yöntemi ile yürütüldüğünü hatırlatan CHP’li Şeker, “Eylül 2019 itibariyle ülkemizde 8 şehir hastanesi açıldı. İnşaatı devam eden hastaneler ile birlikte bu sayının 2021 yılında 20’yi geçeceği belirtiliyor. Ancak gerek hizmete giren gerekse inşaatı devam eden şehir hastaneleri sözleşme süreçleri, sözleşme içerikleri, hastane yerleşkesi seçimi seçimleri ve vatandaşların hizmete erişimi gibi konular yönünden ciddi eleştirilere sebep oluyor” dedi.

Şehrin dışında, ulaşıma elverişli olmayan bölgelerde yapılan şehir hastanelerinin vatandaşların hizmete erişimini, dolayısıyla halk sağlığını olumsuz etkilediğini söyleyen CHP’li Şeker, “Bunlara ek olarak şehir hastanelerine sözleşme gereği yapılacak olan ödemeler Sağlık Bakanlığı bütçesinde, dolayısıyla Hazine üzerine büyük bir yük oluşturacak. Hizmete giren şehir hastanelerinin konum itibariyle şehir dışında yer alması vatandaşların hastaneye erişimlerinde büyük sıkıntılara yol açmaktadır. Hizmete giren ve ilerleyen süreçte girecek olan şehir hastanelerinde ulaşım ve dolayısıyla sağlığa erişim sorununun sistematik hale gelmemesi için ne gibi tedbirler alınması düşünülmekte? Şehir merkezinde yaşayan vatandaşların maruz kaldığı Travma vakaları, acil vakalar, acil kalp hastalıkları gibi acilen müdahale edilmesi gereken, gecikildiğinde hasta hayatı açısından büyük risk oluşturan hastalıklara zamanında müdahale edilebilmesi için ne gibi tedbirler alınması düşünülmekte?” diye sordu.

“Hizmet sunulmayan kimi işlemler için de hizmet garanti bedeli ödendi”

CHP’li Şeker, “Yapılan incelemede, şehir hastanelerindeki cerrahi setlerin hem nitelik hem nicelik yönünden yeterli olmaması nedeniyle kapanan hastanelerden çok sayıda cerrahi setin sağlık personelince şehir hastanelerine getirildiği ortaya çıkarıldı. Bununla birlikte altyapısı kurulmayan ve hizmet sunulmayan kimi işlemler için de hizmet garanti bedelinin ödendiği belirlendi” dedi.

CHP’li Şeker, “Hizmete giren sekiz şehir hastanesinin miktara bağlı hizmetlerine ilişkin ödemelerde standart bir alt kalem sınıflandırılması bulunmuyor. Ayrıca alt kalemler için belirlenen birim fiyatlar çok geniş bir skalada yer alıyor. Birim fiyatlar arasındaki bu fahiş farkın oluşturacağı bedel kamu tarafından yani vatandaşlarca karşılanıyor. Oysa Bakanlık kamu bütçesinin, vatandaşlarca ödenen vergilerin kullanılmasında ciddi bir titizlik sergilemekle görevlidir” diye konuştu.

Yorum yap