25/12/2020 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı: 4
Birleşim: 39
Tarih: 25/12/2020

ALİ ŞEKER (İstanbul) – Cenevre’de 1925’te kimyasal silahlar yasaklandı yapılan anlaşmayla, 1938’de de sarin gazı imalatı yasaklandı. Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesinde, 2015/29 sayılı Sarin Gazı davasına bir insanlık suçu olduğunu bildirerek müdahil olmak istedim, müdahil olma talebimi kabul etmediler, itiraz ettim. Sarin gazı imal etmek için gerekli bütün kimyasalları temin etmeye başlayan; füze sistemleri, saniyeli fitil ve havan topu malzemelerini temin için uğraşan kişiler bunun hazırlıklarını yaparken tespit edilmelerine rağmen, sarin gazı imalatı için girişimler yaptıkları eldeki bütün bilgilerle, telefon kayıtlarıyla da ispat edilmesine rağmen, kimyasal silah hazırlayan bu kişiler bu suçtan dolayı ceza almadılar. Türkiye’nin kimyasal silahlara karşı tutumunu gözden geçirmesi, kimyasal silah hazırlayanlara bu müsamahayı göstermemesi gerekiyor. El Nusra ve Ahrar-uş Şam örgütleri…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)