2015 ila 2020 yılları arasında Kod-29 gerekçesiyle işten çıkarılanlarla ilgili verilere ilişkin

Aşağıdaki sorularımın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından Anayasa’nın 98’inci ve İç Tüzüğün 96’ıncı maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) işten ayrılış kodları arasında yer alan KOD 29, ‘İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih’ anlamına gelmektedir. İşverenin çalışanı KOD 29 ile işten çıkarabilmesi için işçinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II bendi kapsamında belirtilen fiillerden birini işlemesi gerekmektedir. İşten ayrılış nedeni KOD 29 olarak bildirilen çalışan, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre işsizlik maaşına hak kazanamamakta ayrıca işvereninden tazminat talep edemeyeceği gibi KOD 29 ile işten çıkarıldığı da işçinin hizmet dökümünde sürekli görünmektedir. Ancak özellikle pandemi süreci ile birlikte başlayan işten çıkarma yasağında işverenler çalışanlarını KOD 29’u gerekçe göstererek işten çıkarmaya başlamıştır. Anayasa tarafından güvence altına alınmış sendikal örgütlenme haklarını kullanan emekçilerin KOD 29 gerekçesiyle işten çıkarıldıklarına dair çeşitli haberler de ulusal basında yer almaktadır. Bu sürece ilişkin gerekli tedbirler alınmazsa KOD 29 yasal ihtiyacın ötesine geçerek işçi kıyımının bir silahı haline gelecektir. Ayrıca özellikle kadın çalışanlar açısından değerlendirildiğinde “ahlaka aykırı sebeplerle işten çıkarılma” durumunun kadın çalışan adına yaratacağı psikolojik ve fiziksel şiddet olasılığı da göz ardı edilmemelidir. Bu çerçevede;

  1. 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında KOD 29 gerekçesi ile işten çıkarılan çalışan sayısı kaçtır? Bu sayının yıllara göre dağılımı nasıldır?
  2. 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında KOD 29 gerekçesi ile işten çıkarılan çalışanların sayısının cinsiyete göre dağılımı nasıldır?
  3. 2020 yılında KOD 29 gerekçesi ile işten çıkarılan çalışan sayısı kaçtır? Bu sayının aylara göre dağılımı nasıldır?
  4. 2020 yılında KOD 29 gerekçesi ile işten çıkarılan çalışanların cinsiyete göre dağılımı nasıldır?
  5. 2020 yılında KOD 29 gerekçesi ile işten çıkarılan çalışanların illere göre dağılımı nasıldır?
  6. Pandemi gerekçesi ile alınan tedbirlerden olan işten çıkarma yasağı süresince KOD 29 gerekçesi ile işten çıkarılan çalışan sayısı kaçtır? Bu sayının aylara göre dağılımı nasıldır?
  7. Pandemi gerekçesi ile alınan tedbirlerden olan işten çıkarma yasağı süresince KOD 29 gerekçesi ile işten çıkarılan çalışan sayısının cinsiyete göre dağılımı nasıldır?
  8. İşverenlerin işten çıkarma yasağını etkisiz kılabilmek için haksız yere KOD 29 gerekçesini kullandıkları iddiasına ilişkin Bakanlığınızca başlatılan herhangi bir soruşturma olmuş mudur? Varsa sonuçları nelerdir?

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/7/7-40161s.pdf