“Halkın gerçek verileri bilme hakkı engelleniyor”

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle iki ayrı soru önergesi verdi. Önergelerinde COVID–19 kaynaklı ölüm sayılarının şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmadığını belirten CHP’li Şeker, “Hükümet ilk günden bu yana koronavirüse ilişkin gerçek verileri toplumdan gizleme yolunu seçti” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle iki ayrı soru önergesi verdi. Önergelerinde COVID–19 kaynaklı ölüm sayılarının şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmadığını belirten CHP’li Şeker, “Hükümet ilk günden bu yana koronavirüse ilişkin gerçek verileri toplumdan gizleme yolunu seçti. Vaka sayılarında, vefat sayılarında halkın gerçek verileri bilme hakkı engellendi. Oysa pandemi ile mücadelede şeffaf bir yönetim sağlanabilse idi Türkiye bu denli kötü bir tablo ile karşı karşıya kalmayacaktı. Bu da bize adına cumhurbaşkanlığı sistemi denen tek adam rejiminin adalet, ekonomi, eğitim başta olmak üzere tüm alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da halkın aleyhine bir yönetim biçimi olduğunu gösterdi” diye konuştu.

“Toplumun sağlığı hiçe sayıldı, vatandaşın güveni yok edildi”

Pandemi süresince Hükümetin şeffaflık ilkesinden uzak bir tutum sergilediğini belirten CHP’li Şeker, “Hükümetin vaka ve hasta ayrımı gibi uluslararası literatürde olmayan bir ayrımla verileri açıklamakta ısrarcı olması açıklanan resmi verilere karşı kamuoyunda haklı bir güvensizlik ortamını beraberinde getirmiştir. Yaşanan vaka ve vefat sayıları ile açıklanan veriler arasında açık bir uyumsuzluk olduğu artık toplumca kabul edilmiş bir gerçektir. Belediye Mezarlıklar Müdürlüklerince açıklanan günlük ölüm sayılarında geçen yılların ortalamalarına göre ciddi bir artış gözlenmektedir. Bu artışın açıklanan COVID–19 ölüm sayılarının çok üzerinde olduğu görülmektedir. Kamuoyunda COVID–19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin gerçek sayılarının gizlendiği yönünde bir kanaat oluşmuştur. Halktan veriler gizlendikçe pandemi ile mücadele de sekteye uğramaktadır” dedi.

CHP’li Şeker, gerçek vefat sayılarının şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiğini belirterek aşağıdaki soruları yöneltti:

  1. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 yılları içerisinde ülke genelinde yıllara, illere ve yaş gruplarına göre ayrı ayrı toplam vefat sayıları kaçtır?
  2. 2020 yılı içerisinde ülke genelinde yaşanan toplam vefat sayısı kaçtır? Bu vefatların sebeplerine, illere ve yaş gruplarına göre dağılımı nasıldır?
  3. 2020 yılında önceki yılların ortalamasına göre vefat sayılarında görülen artışın PCR (+) COVID – 19 kaynaklı vefatlar dışındaki sebebi nedir?
  4. 2020 yılı içerisinde ülke genelinde, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) kayıtlarına göre avian (J09), diğer influenza (J10.0 ve J10.1, J11), pnömoni (J16, J17.1, J17.8, J18), viral pnömoni (J12, J12.0, J12.1, J12.2, J12.8, J12.9), tanımlanamayan pnömoni (J18), viral ensefalit (G05.1, G04), viral kardit (B33.2), akut miyokardit (I40), viral perikardit (I32), bulaşıcı hastalık, solunum yetmezliği (J96) sebepleriyle yaşanan vefatların sayısı ve vefat sebeplerine göre dağılımı nedir? Bu vefatların illere ve yaş gruplarına göre dağılımı nasıldır?
  5. Ülkemizde toplam yapılan COVID-19 PCR test sayısı nedir? Yapılan testlerin illere ve yaş gruplarına göre dağılımı nasıldır? Toplam kaç kişiye uygulanmıştır? Aynı kişilere tekrarlanan testlerin sayısı nedir?
  6. Toplam test sayısının ne kadarı hastalık bulguları ile hastane ve sağlık kuruluşlarına başvuranlara uygulanmıştır, ne kadarı filyasyon amacıyla şüpheli temaslılara yapılmıştır, ne kadarı tarama amacıyla yapılmıştır ve ayrı ayrı pozitif çıkan kişi sayısı nedir?
  7. 2020 yılı içerisinde ülke genelinde “bulaşıcı hastalık” nedeniyle yaşanan vefat sayısı kaçtır? Bu vefatların illere ve yaş gruplarına göre dağılımı nedir?
  8. 2020 yılı içerisinde ülke genelinde, COVID – 19 PCR pozitif tanısı alan ya da PCR negatif olsa dahi BT görüntüleme tetkiki yoluyla COVID – 19 tanısı alıp hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ve illere göre dağılımı nasıldır?
  9. 2020 yılında önceki yılların ortalamasına göre vefat sayılarında görülen bu artışın PCR (+) COVID – 19 kaynaklı vefatlar dışındaki sebebi nedir?