20/04/2021 tarihli Genel Kurul konuşması

CHP GRUBU ADINA ALİ ŞEKER (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Dünya Sağlık Örgütünün Covid’i pandemi ilan ettiği 11 Mart 2020’den bugüne dört yüz altı gün geçti ve PCR pozitif ölüm sayısı bu dört yüz altı günde 36 bine ulaştı. Arkadaşımız bu araştırma önergesini verdiğinde 30 bin ölüm vardı, ondan bugüne 6 bin kişi daha öldü ve siz bunu umursamıyorsunuz. 11 Ocakta AKP’nin kongreleri tekrardan başladı, o günden bugüne 2 milyon yeni Covid hastamız oldu. Anormal normalleşmeniz ve bu pandemi döneminin en tepe noktasında, 3’üncü piki, İstanbul’da 4’üncü piki yaptığı noktada siz ödenekleri kestiniz, işsizlik ödeneklerini, kısa çalışma ödeneklerini kestiniz.
Burada on üç gün önce kürsüden “Temel gelir desteğiyle tam kapanma gerekiyor, iline göre değişen, en az yirmi bir gün ile yirmi sekiz günlük tam kapanma gerekiyor ki aşıya ulaşabilecek, hayatını koruyacağımız kişi sayısı artsın. Bir an önce yaygın aşılama olsun, bir an önce aşı tedariki olsun ve bu konuda da Meclis üzerine düşeni yapsın, Bakanlık üzerine düşeni yapsın, Maliye Bakanlığı üzerine düşeni yapsın.” dedik. Bir araştırma önergesi var “Aşıya daha çok nasıl ulaşabiliriz? Ölümleri nasıl daha da azaltabiliriz?” diye ama siz her zaman olduğu gibi halka değil saraya karşı kendinizi sorumlu hissettiğiniz için halkın sağlığıyla ilgili bu kadar temel bir noktada bile araştırmayı istemeyeceksiniz. Umut ediyorum beni yanıltırsınız, halkınıza karşı, halkımıza karşı sorumlu davranırsınız.
10 yoğun bakım yatağından 7’si dolu, 8’i dolu; diğer yoğun bakım hastalarına yer bulmakta sorun yaşıyoruz. 1 Marttan bugüne ölümler 5 kat arttı; 69’dan 341’e çıktı. Daha geçen günlerde İstanbul’da dolmuşlar, otobüsler lebalep dolu. Sorumluluk duymadığınız, bu ortamda işe gönderdiğiniz, okula gönderdiğiniz o insanlar oralara gidebilsin diye hayatlarını tehlikeye atıyorsunuz. İstanbul’da 100.000 kişi de neredeyse 1.000 kişi hasta. Bu ne demektir? Her 100 kişiden 1’isi İstanbul’da hasta demektir. 100 kişilik bir otobüste 1 hasta var demektir. Vakaların daha da arttığı, bu kadar arttığı bir dönemde siz hiç umursamıyorsunuz. Her gün bir olimpiyat stadyumu kadar insan hastalanıyor, ölümün pençesiyle cebelleşiyor.
Siz üç haftalık bir kapatma yerine “Ne olursa olsun, ölen ölsün, kalan sağlar…” anlayışındasınız. Bu halkımıza karşı sorumluluğunuzu yerine getirin. Üçüncü doz aşı söz konusuyken biz daha 2 doz aşıyı sene sonuna kadar temin edebilmiş değiliz. Bir an önce bu aşıların temin edilmesi, halka uygulanması gerekiyor.
Hepinize saygılar sunuyorum, sorumluluğunuzu bir kez daha hatırlatıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)