20/04/2021 tarihli Genel Kurul konuşması

ALİ ŞEKER(İstanbul) – Arkadaşlar dünyada nüfus başına en yüksek vakaların görüldüğü bir yerde başarılı olduklarını iddia ediyorlar. Allah daha büyük başarılardan Türk milletini korusun diyorum.
Bir başka konu da sağlık emekçileriyle ilgili, Covid-19’un meslek hastalığı olmasını talep ettik, kanun teklifi verdik. “Bu kanun teklifine gerek yok.” dediler, hâlâ komisyonda görüşmüyorlar. Çalışma Bakanımız da şunu ifade etti: “Ben ne bileyim evinden kapmadığını.”
HASAN ÇİLEZ (Amasya) – Ne alakası var?
ALİ ŞEKER(İstanbul) – Covid hastalarıyla burun buruna mücadele eden sağlık çalışanlarının oradan değil de evinden hastalığı kaptığını iddia edip onların sakat kalmaları, ölmeleri neticesinde bağlanacak olan haklarıyla ilgili olarak bu kadar ciddiyetsiz bir yaklaşımda bulunulması sağlık emekçilerine büyük bir haksızlıktır.
Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)