14/04/2020 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı: 3
Birleşim: 85
Tarih: 14/04/2020

CHP GRUBU ADINA ALİ ŞEKER (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle 5 partinin ortaklaşa uzlaşısıyla hazırlanan bu yasanın önemini anlatmak istiyorum. Uzun zamandır birçok konuda uzlaşma talebimiz oldu ancak bu konuda uzlaşabildik. İstediğimiz sonucu yeteri kadar elde etmesek de önemli bir adımdır ve bu konuda emeği geçen tüm milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. (CHP ve HDP sıralarından alkışlar)

Bu hazırladığımız yasada en önemli konu, sağlık çalışanına, sağlık kuruluşunda çalışan kişilere, eczacılara karşı görevini yaparken suç işlendiği takdirde cezalara yüzde 51 artırım getiriliyor, bu çok önemli.

Bu sürece kadar kaybettiğimiz Doktor Göksel Kalaycı, Doktor Ali Menekşe, Doktor Ersin Arslan, Doktor Melike Erdem, Doktor Aynur Dağdemir, Doktor Kamil Furtun, Doktor Hüseyin Ağır, Doktor Fikret Hacıosman ve Doktor Kaan Erol’u saygı ve rahmetle anmak istiyorum.

Bu arada, Covid salgınında canını kaybeden değerli sağlık çalışanlarını bir kez daha saygıyla anmak istiyorum. O sağlık çalışanları gecesini gündüzüne kattı, yüzlerinde böylesi bir iz kaldı; o gece gündüz çalışmaların sonucunda maskeler ve gözlükler yüzlerinde böyle derin bir iz bıraktı.

Sağlık çalışanları gecesini gündüzüne katıp insanlara iyilik yapmak için, sağlığına kavuşturmak için uğraşırken maalesef onlar şiddete maruz kalıyor. Ve bu şiddete maruz kalma öyle bir şey ki benim bu yasa teklifini verdiğimden beş yüz elli sekiz gün sonra ancak bu yasa çıkabiliyor, bu arada da 30 bine yakın Beyaz Kod uygulaması oldu, sağlıkçıya şiddetten dolayı Beyaz Kod’a başvuran 30 bine yakın sağlık çalışanı oldu. Ben umut ediyorum ki bundan sonra bu artan cezalar karşısında insanlar artık kendilerine şifa dağıtmak için uğraşan sağlık çalışanlarına el kaldırmazlar, eğer kaldıracak olurlarsa da ciddi bir karşılığı olacağını da bundan sonra bilmeliler. Gerek sağlık çalışanlarına gerek eczacılara, şifa dağıtan o meleklere daha dikkatli davranırlar diye umut ediyorum.

Biliyorsunuz, sağlıkta dönüşüm politikalarıyla birlikte, sağlıkta hizmete erişemeyenler sağlıkta karşısında kimi gördüyse -hekim, hemşire, eczacı- ona maalesef şiddet uyguladılar ve bunun sonucunda da yüzlerce yaralanan ve binlerce de şiddete maruz kalan sağlık çalışanımız oldu. Beyaz Kod adına tezat kara bir tablo yarattı ve bu süreçte de 2013 yılında ortalama 29 kişi Beyaz Kod’a başvururken 2019 yılında günde ortalama 51 sağlık çalışanı Beyaz Kod’a başvurmak zorunda kaldı.

Değerli milletvekilleri, pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanlarına bu hediyeyi takdim ettiğiniz için hepinize bir kere daha teşekkür ediyorum. Buna ihtiyaçları vardı çünkü bu çok çetin bir mücadele ve uzun sürecek bir mücadele ve bu mücadelede bizden alkıştan öte bir şeyler istediklerini Sayın Sağlık Bakanı da burada ifade etmişti. Bu görevi yerine getirmek bu Parlamentoya nasip oldu. İnşallah, eksik bulduğumuz yerleri de ilerideki süreçte yerine getirip onu da karşılamış oluruz.

Biz demiştik ki: “Alkış korumaz, yasa korur.” Bu yasanın bundan sonra koruması için artık, görev yargı mensuplarına düşüyor, bunu layıkıyla uygulayarak halkın sağlıklı kalma hakkının korunmasına da hizmet etmiş olacaklar. (CHP sıralarından alkışlar)

Sadece sağlıkçıya saldırmıyorlar onlar, o sağlıkçının şifa dağıttığı insanların da şifa bulmasına engel oluyorlar ve hekimlere karşı işlenen bu şiddet, hekimlerin daha çok geri, defansif dediğimiz, hekimin kendisini korumaya yönelik bir tutum almasına sebebiyet veriyor. Bu da aslında halkın istediği sağlık hizmetini almasını engelliyor. Hekim önce kendini korumaya kalkınca, risk almayan hekim, halkına yeteri kadar sağlık hizmeti de veremiyor. Bunun için bu imkânı da sağlamış oluyoruz bu süreç içerisinde.

Burada, TTB, Türk Hemşireler Derneği, Türk Eczacıları Birliği ve sendikaların ve diğer katkı veren tüm kuruluşların da emekleri için kendilerine teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Tamamlayın Sayın Şeker.

ALİ ŞEKER (Devamla) – Bu süreç içerisinde ülkenin dört bir yanında yoğun bakımlarda, acil servislerde Covid hastalığıyla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarını bir kez daha alkışlamanızı diliyorum. (Alkışlar) Bu tür şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarını bu ülkede artık görmeyelim.

Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/genel_kurul.cl_getir?pEid=87914