03/11/2021 tarihli Genel Kurul konuşması

CHP GRUBU ADINA ALİ ŞEKER (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Değerli milletvekili arkadaşlarım, günlerdir Mecliste bütçe görüşülüyor ve bu görüşmelerde milletvekillerine belli bir sayının üzerinde söz verilmemeye kalkılıyor. Sadece 4 ajans var, diğer gazeteciler dışarıdan izliyorlar yani halkın bütçesi nereye harcanıyor, nereye harcanacak onu dahi halktan saklıyorsunuz, gizliyorsunuz. AKP ne diyor “Daha az doğal gaz yakın, daha az elektrik kullanın, daha az yiyin.” Bayat ekmeği nasıl değerlendirirsiniz bunların tavsiyesinde bulunuyorlar, AKP’lilerin yoksulluklara çözüm önerileri bunlardan ibaret.
Bir anne çocukları üşüdüğü için, ıslak odunlar yanmadığı için bir saç kurutma makinesini çocukların eline verip onunla ısınmalarını istedikten sonra intihar etti. Yani cebinde parası olmadığı için, çocuklarına mama alamadığı için intihar edenler var bu ülkede ve sayıları, maalesef, siz göstermeseniz de gittikçe artıyor.
Siz “Yoksullukla mücadele etmek için geliyoruz.” dediniz, “derin yoksulluk” diye bir mefhum var artık. Sizin Genel Başkanınızın mitinglerinin sonrasında bir topluluk var, o alanı terk etmiyorlar, “Artan kumanyalardan acaba açlığımızı giderecek bir besin bulabilir miyiz?” diye onunla uğraşıyorlar, o alanda kalmaya devam ediyorlar. Siz, bu memleketin yoksuluna bu memleketin bir çöpünü bile çok gördünüz; kâğıt toplayıcıları çocuklarına ekmek, çocuk bezi almak için günler boyunca topladıkları o malzemeleri satmasın, bir avuç yandaş buradan da rant devşirsin istediniz. Sizin bu rant üzerine politikalarınız artık milletin çöpüne çökmeye kadar geldi maalesef. O insanların oralardaki, o derin yoksulluk içerisindeki mücadelesini milletvekili aday arkadaşımız Hacer Foggo çok yakından takip ediyor ve o yoksulluğu sizin de görmenizi dilerim, onu da görün ki bu kadar umursamaz olmayın. Siz, sarayda tropikal meyvelerle besinler hazırlarken kuru ekmeği nasıl değerlendireceğini anlatıyorsunuz.
Gittikçe yoksulluğun arttığı ülkede Gini endeksi en son 0,410’a çıktı yani en yüksek gelir grubundaki yurttaşlar ile en düşük gelir grubundaki yurttaşlar arasındaki fark giderek artıyor. En yüksek yüzde 20’lik gelir grubunun aldığı pay sizin iktidarınız döneminde, en son 2020’de daha da arttı, yüzde 47,5’a çıktı yani yüzde 20 toplumun kazandıklarının yarısını alırken yüzde 80 diğer yarısını bölüşmek zorunda kalıyor. 8 katına çıktı, en yoksul yüzde 20 ile en zengin yüzde 20 arasındaki yoksulluk farkı 8 katına kadar çıktı maalesef.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Tamamlayınız sözlerinizi.
ALİ ŞEKER (Devamla) – Asgari ücretle geçinenlerin sayısı açıklanıyordu, son yıllarda bunu da açıklamıyorsunuz. Asgari ücret 2.826 lira ama açlık sınırı 3.093 lira. Türkiye’de 20 milyon nüfus yardıma muhtaç, 30 milyon asgari ücretle geçinen yurttaş da açlık sınırının altında bir yaşam sürüyor ve sene başında 383 dolar olan asgari ücret şu anda 292 dolara düşmüş durumda. Daha önceden hep Çin örnek verilirdi; insanlar 200-300 dolara çalıştırılıyor denir, orası çok fakir, zulmedilen bir ülke olarak gösterilirdi. Şu anda ülke Çin’den beter bir noktaya geldi. “Mini mini zam yapılıyor.” deniyor, yüzde 48 doğal gaza yapılan zam yoksul hanelerde daha çok elektrik faturası olarak karşımıza çıkacak. O elektriği dağıtan Cengiz İnşaat daha fazla kazansın, 5’li müteahhit ödemelerini dolar bazında alabilsin.
Saygılar sunuyorum. (CHP ve İYİ Parti sıralarından alkışlar)