• 25. ve 26 Dönemde Meclise Sunulmuş Olan Kanun Teklifleri

    09.05.2018 tarihli Kitap, Dergi ve Türevi Yayınlardan Vergi Alınmaması ile İlgili Kanun Teklifi 09.08.2016 tarihli Ohal Kapsamında Kapatılan Askeri Okulların Yeşil Alan İlan Edilmesi ile İlgili Kanun Teklifi 24.06.2016 tarihli İntern Öğrencilere Asgari Ücret Ödenmesi ile İlgili Kanun Teklifi 31.05.2016 tarihli İstanbul İli Çatalca ve Silivri İlçelerinde Yer Alan Hazine Arazilerinin Harca Esas Değer Üzerinden…