SAĞLIKÇILARIN ÖZLÜK HAKLARINI İYİLEŞTİREN KANUN DÜZENLEMESİ İPTAL EDİLDİ

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu toplantısında konuşan TBMM Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, “Sağlık Bakanlığı’nda çalışan ve emekli olan hekimlerin özlük haklarını düzenleyen ve Genel Kurul’da oy birliği ile kabul edilen düzenlemenin Komisyon başkanının, Komisyon’u toplamadan tek başına imzaladığı bir gece yarısı tezkeresinin Genel Kurul’da  okutulmasıyla  teklifin geri çekilmesi Anayasaya, yasalara ve TBMM iç tüzüğüne aykırıdır; bu durumu doğru bulmuyoruz” dedi.

“HEKİMLER GİDİYOR, SAĞLIĞIMIZ DA GİDİYOR”

Hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının özlük haklarının acilen düzenlemesi gerektiği söyleyen Dr. Ali Şeker, “Geçtiğimiz Cuma gününe kadar 1.270 hekim yurtdışına gitmek için belge aldı. Üç büyük tıp fakültemiz Hacettepe, Cerrahpaşa, Çapa geçen yıl 1.133 hekim mezun etti, biz 1.270 yetişmiş çoğu alanında uzman hekimi kaybettik. Bu artış trendi öyle bir noktaya geldi ki önümüzdeki yıl 2 bin, ondan sonra 2.500 olarak devam edecek. Özlük hakları düzenlemesinin acilen yapılması, yasalaşması gerekiyor” uyarısında bulundu.

İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker komisyondaki konuşmasında şöyle dedi:

“TORBA YASA İLK DEFA İŞE YARAYACAKTI”

“Bakanlık bir düzenleme getirdi. Dedi ki hekimler ile ilgili acil bir durum var. Akabinde, sağlık personeliyle Üniversiteler ve kurum hekimleriyle ilgili de bir kanun tasarısı geldi ancak bu yeni tasarılar görüşülerek kanunlaşacağı yerde hekimlerle ilgili Genel Kurul’da tüm partilerin oy birliğiyle kabul edilen iyileştirmeler iptal edilmek üzere hukuksuz bir şekilde Komisyon’a geri çekildi. Veteriner hekimler ile ilgili iyileştirmeler de buna ilave edilebilirdi. Torba yasaları bugüne kadar hep eleştirdik. Şimdi siz bu teklifi geri çekmek için ilk defa torba yasa eleştirisi yapıyorsunuz. Bu umut verici umarız bundan sonra da tutarlı davranırsınız. Ama belki de ilk defa torba yasa iyi niyetle ve bir iyileştirme için kullanılacaktı; siz onu geri çekerek, geri çekme de değil, tamamen çıkartarak onu ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Bu doğru değil. Geri çekmek yerine eksiklerini tamamlayalım.”

“UZMANLIK İÇİN 12-13 YIL OKUYAN HEKİME 12 BİN LİRA EMEKLİ MAAŞINI ÇOK GÖRÜYORSUNUZ”

“Yoksulluk sınırının geçen senenin rakamlarına göre 10 bin liranın üzerine çıktığı ülkemizde ‘Önümüzdeki sene bir emekli hekim 11bin lira, 12 bin lira alacak, bu da valinin 200, 300 lira üzerinde olacak.’ diye bir tepki geliştirildi. Bir vali dört yıl okuyor, bir uzman hekim uzmanlığı hak edene kadar en az on iki, on üç yıl okuyor. Ve bir vali emekli olduğu gün telefonunu kapatabiliyor, bir hekim ölene kadar telefonunu kapatamıyor. Hızla hekimlerimizi kaybettiğimiz bir ortamda, bir yandan sağlıkta şiddet, bir yandan malpraktis üzerinden hekimlere kesilen korkunç cezalar var. Bazı branşlarda artık insanlar uzman olmak istemiyor. Bu sadece onların sorunu değil; Bir süre sonra riskli branşlarda ameliyat yapacak cerrah bulamayacağız. O iyi yetişmiş olan cerrahları, uzman hekimleri bir bir yurt dışına kaptırıyoruz”

“TEKLİFİ GERİ ÇEKMEYİN, SAĞLIK KOMİSYONU TOPLANSIN”

“Mecliste bütün partilerin, bütün milletvekillerinin oy birliğiyle kabul edilen bir düzenleme ‘bir talimat geldi’ denilerek bir kişinin iradesiyle geri çekilemez. Bu yarın öbür gün itirazlarla ilgili bütün torba yasayı sıkıntıya sokabilecek bir tutum. Bunun için ben şöyle bir şey öneriyorum: Bu yasayı Komisyon tekrar kendisi bir tartışsın, tartsın. Sağlıkçılarla ilgili yasayı hemen bir iki günde görüşmek üzere Sağlık Komisyonu’nu olağanüstü toplayabiliriz. İlgili komisyonları toplayabiliriz ve komisyonlarda ve Genel Kurulda o gerekli kanuni düzenlemeler olduktan sonra, siz isterseniz, buradaki düzenlemeleri geri çekin. Böylelikle sağlıkçılara yönelik bu beklenti çıkmaz yılın çıkmaz ayına kalmasın diyoruz.”