Pandemi sürecinde mağdur olan kahvehane ve kıraathanelere destek verilmesine ilişkin

Aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ederim.

 

Türkiye genelinde sayısı 100 bini aşkın kahvehane ve kıraathane bulunmaktadır. Covid-19 salgınının yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile bu işletmeler 17 Mart 2020 tarihinde hizmete kapatılmış olup; bu süreçte kahvehane esnafına ve çalışanlarına yönelik ekonomik desteklerin sağlanmadığı da basına yansımıştır. Normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran 2020 tarihinde diğer işletmelerle birlikte kahvehaneler de hizmete açılmış, ana etkinliklerinden biri olan oyunların oynanmasına İçişleri Bakanlığı tarafından kısıtlama getirilmiştir. Bu bağlamda, eğlence sektörü içerisinde yer alan ve oyun oynatılarak kazanç sağlayan bu işletmelerin gelirleri ciddi oranda azalmıştır. Gerekli tedbirler alınmaz ve destekler sunulmaz ise, ülke genelinde sayısı 100 bini aşan kahvehane esnafı, aileleri ve çalışanları ile birlikte tahminen bir milyon vatandaş bu durumdan olumsuz şekilde etkilenmeye devam edecektir. Hâlihazırda güncel işsizlik oranının da yüzde 12,9 olduğu düşünüldüğünde, diğer meslek gruplarına olduğu gibi, kahvehane ve kıraathane esnafını da destekleyecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi elzemdir.

Bu kapsamda;

  1. Türkiye’de bulunan kahvehane ve kıraathane sayısı kaçtır?
  2. Bu sektörde çalışan kayıtlı işçi sayısı kaçtır?
  3. Bu işletmelerin ayakta kalabilmesi için hazırladığınız bir programınız var mıdır?
  4. Mevcut durumdan yeterince zarar görmüş bu işletmelere; kredi desteği, vergi indirimi, vergi terkini, vergi affı, hibe gibi ekonomik çözümler sunulması gündeminizde midir?
  5. Olası bir ikinci dalga yaşanması durumunda, kapalı alanlarda hizmet veren diğer işletmeler gibi kahvehane ve kıraathanelerin tekrar kapatılması, hâlihazırda olumsuz etkilenen esnafa bir darbe daha vuracaktır. Bu durumla ilgili esnafın desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınması düşünülmektedir?
  6. Salgınla mücadele kapsamında, kıraathane ve kahvehanelerin düzenli dezenfekte edilmesi gibi hizmetler sağlanmakta mıdır?
  7. İhtiyaç duyulan temizlik malzemelerinin ve dezenfektan, maske gibi hijyen ekipmanlarının temini konusunda ne gibi destekler sağlanmaktadır?

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/7/7-32811s.pdf