Orman yangınlarıyla ilgili çeşitli verilere ve THK ile yapılan söndürme anlaşmasının sona ermesine ilişkin

Ülkemizde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili çeşitli verilere ve THK ile yapılan söndürme anlaşmasının sona ermesine ilişkin soru önergesi

Yaz mevsimi ile birlikte ülkemizin farklı alanlarında ardı ardına yaşanan orman yangınları ormanlarımıza büyük zarar vermektedir. Yaşanan orman yangınlarına zamanında ve gereği gibi müdahale edilmemesi maddi zararın yanında bölge ekosistemini ve habitatını da olumsuz etkilemektedir. Orman Genel Müdürlüğü 2018 yılı Faaliyet Raporu’na göre Türkiye’de 2014 – 2018 yılları arasında 10 bin 130 orman yangını çıkmıştır. Bu yangınların 667’si kasıtlı çıkartılırken 5.862’sinin çıkış nedeni aydınlatılamamıştır. Muğla ili Dalaman – Fethiye hattında çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangını toplumda geniş bir üzüntüye yol açmıştır. Son olarak Muğla’nın Bodrum ilçesinde Bağla Mahallesi’nde makilik alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılmıştır. Geniş bir alanı etkileyen yangının bölgedeki yerleşim alanlarına yaklaşmasından endişe duyulmaktadır. Orman yangınlarına zamanında müdahale edilmediği yönünde eleştiriler kamuoyu nezdinde açıklama beklemektedir. Bu çerçevede;

 1. Ülkemizde özellikle yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarına zamanında ve etkili bir şekilde müdahale edebilmek için yangın müdahale uçağı ve helikopteri sayısının artırılması düşünülmekte midir?
 2. Son 10 yılda ülkemizde çıkan orman yangınlarının sayısı ve bölgelere göre dağılımı nasıldır? Bu yangınların etkilediği alanların toplam boyutunun yıllara göre dağılımı nasıldır?
 3. Son 10 yılda orman yangını sonucunda yok olan ya da tahribata uğrayan ve imara açılan ya da yasal olmayan bir şekilde yapılaşma gerçekleştirilen orman alanları hangileridir?
 4. Son 10 yılda orman alanlarında yaşanan bu yangınlara bağlı olarak, yanmış olan herhangi bir ormanlık alan, orman vasfı niteliğini kaybetmiş midir? Bu orman alanlarından yanma neticesinde imara açılmış olan yer var mıdır?
 5. Son 10 yılda çıkan orman yangınlarının çıkma sebeplerine göre dağılımı nasıldır?
 6. Son 10 yılda çıkan orman yangınlarıyla ilgili olarak kaç kişi hakkında idari ve adli işlem başlatılmıştır?
 7. Türk Hava Kurumu’nun işlettiği ve orman yangınlarında en etkili uçaklardan olan Bombardier CL 215 tipi uçakların THK’nın Orman Bakanlığı tarafından yapılan yangın söndürme ihalesinde yüksek fiyat verdiği için ihaleyi alamaması sebebiyle bu seneki orman söndürme çalışmalarına katılamadığı iddiası doğru mudur?
 8. THK’nın yangın söndürme uçakları Dalaman – Fethiye hattında çıkan ve geniş bir alana yayılan yangında kullanılmış mıdır? Kullanılmadı ise gerekçesi nedir?
 9. Orman yangınlarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilebilmesi için komşu ülkelerle, yangın söndürme araç ve ekipmanlarının artırılması ve ortak kullanılması için işbirliği anlaşması yapılacak mıdır?
 10. Mevsimsel açıdan gelecek aylarda orman yangınlarında olası artışların yaşanacağı ihtimali de göz önüne alınırsa, bu yangınların önlenmesi için ne gibi önleyici tedbirler alınmaktadır?
 11. Devlet ormanlarında yasalara aykırı şekilde inşa edilmiş yapı ve tesislere “imar barışı” kapsamında yapı kayıt belgesi verilmesi, başta Anayasamız olmak üzere 6831 sayılı yasa ile çelişmektedir. Bu açık çelişkiye rağmen yangın sonucunda tahribata uğramış ormanlık alanlarda inşa edilmiş kaçak yapılar için imar barışı başvurusu yapılmış mıdır? Yapıldı ise kaç başvuru yapılmıştır? Bu başvurular nasıl sonuçlandırılmıştır?
 12. Yangın sonucu tahribata uğrayan bu alanların yeniden ağaçlandırılması için yapılan faaliyetler nelerdir?

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/7/7-15282s.pdf