İstanbul’da son 10 yılda eğitim öğretime dair çeşitli verilere ilişkin

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ederim. 13.10.2021

2020 -2021 eğitim öğretim dönemi MEB verilerine göre, Türkiye’de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 9 milyon 352 bin 605’i erkek, 8 milyon 733 bin 338’i kız olmak üzere toplam 18 milyon 85 bin 943 öğrenci eğitim almıştır. Bakanlık verileri incelendiğinde okul sayılarında önemli bir düşüş olduğu görülmektedir. 2019-2020 döneminde okul sayısı 68 bin 589 iken bu sayı 2020-2021 döneminde 67 bin 125 olmuştur. Devlet okullarının sayısı 2019-2020’de bu sayı 54 bin 715 iken son dönemde 53 bin 620 olmuştur. Bu verilere göre resmi ilkokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısı 22 iken, bu sayı ortaokullarda 29, genel ortaöğretimde 32, mesleki ve teknik ortaöğretimde 23, Anadolu İmam Hatip Liselerinde 16’dır. Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkede 2019-2020 döneminde ilkokullarda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise ortalama 13,5 olmuştur. Türkiye’de özel okulların hesaba katılmasıyla birlikte ilkokullarda bir öğretmene 17,5 öğrenci düşmüştür. Okul sayısında yaşanan düşüş, ülke genelinde birçok yerde, özellikle de yoğun göç alan İstanbul’da eğitim çağındaki çocukların örgün eğitimden uzak kalmasına sebep olmaktadır. Öğrenciler kapasite eksikliği sebebiyle açık öğretime yönlendirilmektedir.

Eğitimde 4+4+4 düzenlemesine geçilmeden önce yine MEB verilerine göre açık öğretim lisesinde 940 bin öğrenci bulunuyorken, 4+4+4 sonrasında açık ortaöğretim ve liseye gitmek zorunda kalan öğrenci sayısında hızlı bir artış yaşanmış ve 2020/’21 eğitim öğretim yılı sonu 1 milyon 580 bin 764 öğrenci örgün öğretimin dışında kalmakta ve orta ve lise eğitim hayatında örgün öğrenim hakkını kullanamayarak açık öğretimde okumaktadır.

Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi nedeniyle istemediği halde meslek lisesi ya da imam hatip lisesine otomatik kaydı yapılan öğrencilerin bu okullarda okumak yerine açık liseye kayıt yaptırmaları bu artışın başlıca nedenlerindedir. Örneğin İstanbul’un yoğun göç alan ilçelerinden olan Esenyurt’ta sayıları bini aşkın öğrencinin meslek lisesi ya da imam hatipe kaydolmayı tercih etmediği için açıkta kaldığı kamuoyunda dile getirilen iddialar arasındadır.

Yine 4+4+4 düzenlemesi ile birlikte okullaşma oranlarında ciddi düşüş yaşandığı yönünde de uzmanların uyarıları mevcuttur. Oysa başta kız çocukları olmak üzere, tüm çocukların nitelikli bir örgün eğitime kavuşturulmaları kendilerine güçlü bir gelecek inşa edebilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede;

  1. İstanbul’da son 10 yılda öğrenci, okul, derslik ve öğretmen sayısının ilçelere ve yıllara göre dağılımı nasıldır? Bu sayıların özel ve resmi eğitim kurumlarına göre dağılımı nasıldır?
  2. İstanbul’da son 10 yılda okul, derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısının ilçelere ve yıllara göre dağılımı nasıldır? Bu sayıların özel ve resmi eğitim kurumlarına göre dağılımı nasıldır?
  3. İstanbul’da son 10 yılda açık ortaöğretim ve açık liselere kaydolan öğrenci sayısının ilçelere ve yıllara göre dağılımı nasıldır? Bu sayıların kademelere göre dağılımı nasıldır?
  4. İstanbul’da son 10 yılda okullaşma oranlarının yıllara göre dağılımı nasıldır? Bu sayıların ilçelere göre dağılımı nedir?
  5. İstanbul’da son 10 yılda okullaşma oranlarının cinsiyete göre dağılımı nasıldır? Bu sayıların ilçelere göre dağılımı nedir?
  6. İçinde bulunduğumuz 2021-2022 eğitim öğretim döneminde resmi örgün eğitim kurumlarına kaydolmak istediği halde okul, derslik ve öğretmen yetersizliği sebebiyle istediği okullara kaydolamayan ve açık ortaöğrenim ile açık liselere mecbur bırakılan öğrenci sayısı kaçtır?
  7. İçinde bulunduğumuz 2021-2022 eğitim öğretim döneminde resmi örgün eğitim kurumlarına kaydolmak istediği halde okul, derslik ve öğretmen yetersizliği sebebiyle istediği okullara kaydolamayan ve açık ortaöğrenim ile açık liselere mecbur bırakılan öğrenci sayısının İstanbul ve ilçelerine göre dağılımı nasıldır?
  8. İçinde bulunduğumuz 2021-2022 eğitim öğretim döneminde resmi örgün eğitim kurumlarına kaydolmak istediği halde okul, derslik ve öğretmen yetersizliği sebebiyle istediği okullara kaydolamayan ve açık ortaöğrenim ile açık liselere mecbur bırakılan öğrencilerin cinsiyete göre dağılımı nasıldır?

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/7/7-53354s.pdf