İstanbul Havalimanı uçuş rotasının halk sağlığı üzerine etkisine ilişkin

7 Haziran 2014 tarihinde temeli atılan ve 29 Ekim 2018 tarihinde açılışı yapılan İstanbul Havalimanı emekçilerin haklarının gaspı yanında çevre ve doğa üzerinde yarattığı tahribat ve halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi sebebiyle yoğun eleştiri almaktadır.

Projenin çoğunluğunun Kuzey ormanları üzerinde inşa edilmiş olması bölge habitatını da olumsuz etkilemiştir. İstanbul Havalimanının hizmete girmesinden önce faaliyette bulunan Atatürk Havalimanı raylı sistemlerin aktif olarak kullanıldığı, uçuş rotalarının da ağırlıklı olarak deniz üzerinden gerçekleştirildiği bir havalimanı idi. Ancak İstanbul Havalimanının hizmete girmesinin ardından uçakların kalkış ve özellikle de iniş rotaları yoğun nüfusun yaşadığı ilçe merkezleri üzerinden geçmekte, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Bağcılar, Avcılar, Esenyurt, Küçükçekmece ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul’da yaşayan yaklaşık 7 milyon insan gece ve gündüz ciddi bir gürültü kirliliğine maruz kalmaktadır. Yaşanan bu gürültü kirliliği eğitim kurumları, hastaneler gibi kamu binalarında sunulan kamu hizmetine de olumsuz etki etmektedir.

Kuzey Ormanları Savunması tarafından yapılan son açıklamaya göre İstanbul Havalimanı için ÇED raporunda 2.5 milyon ağacın kesileceği belirtilen son aşamada 13 milyon ağaç kesildiği belirlenmiştir. İstanbul Havalimanı inşaatı sebebiyle Kuzey ormanlarında yaşanan tahribat betonlaşmayı ve şehrin ısısını artırmış, bu da hissedilen ısı ve nemde artışa yol açmıştır. Özellikle içinde bulunduğumuz yaz aylarında şehir nüfusunun önemli bir bölümü yüksek nem ve saat sınırı olmaksızın uçakların yarattığı gürültü kirliliği sebebiyle kaliteli bir uyku uyuyamamaktadır.

Uçuş rotalarının kuşların göç yolları üzerinde olması da bölge habitatına zarar vermektedir. Dolayısıyla uçuş rotalarının yerleşimlerin az olduğu yerler ile deniz ve göl akslarına kaydırılması hem bölge habitatı için hem ilgili ilçelerde yaşayan vatandaşlarımızın sağlığı için gereklidir. Bu çerçevede;

  1. İstanbul Havalimanı uçuş rotalarının şehir merkezleri üzerinden belirlenmesinin halk sağlığı üzerinde yarattığı etkilerin tespitine ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmış herhangi bir çalışma mevcut mudur? Mevcut ise bu çalışmanın sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması düşünülmekte midir?
  2. Halk Sağlığını olumsuz etkileyen, İstanbul Havalimanı kaynaklı gürültü kirliğinin azaltılması için uçuş rotalarının yerleşim yerlerinden uzak şekilde belirlenmesine yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından bir talepte bulunulmuş mudur?

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/7/7-14578s.pdf