12/11/2019 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: Şehir hastanelerinin bütçede kara delik oluşturduğuna ilişkin açıklaması
Yasama Yılı: 3
Birleşim: 16
Tarih: 12/11/2019

ALİ ŞEKER (İstanbul) – Sayın Başkan, şehir hastaneleri bütçede kara bir deliğe dönüştü ve cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununa yol açıyor. Yirmi beş yıl boyunca 142,4 milyar dolar para ödenecek bu şehir hastanelerine. 862 adet 1.200 yataklı hastane yapılabilirdi klasik ihale yöntemiyle bu parayla. 44 bin yatak yapılacaktı şehir hastaneleri projesinde. Hâlbuki klasik ihale yöntemiyle 44 bin değil, 1 milyonun üzerinde yatak kazandırılabilirdi Türkiye’ye. Çocuklarımıza bu borcu yüklemeye hakkımız yok. Bu şehir hastaneleri projelerinden Sancaktepe iptal edildi, diğerlerinin de artık kamu-özel ortaklığıyla yapılmaması söz konusu ancak mevcut yapılanlar da mutlaka kamulaştırılmalı diyorum.

Teşekkür ediyorum.

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/genel_kurul.cl_getir?pEid=81765