10/06/2021 tarihli Genel Kurul konuşması

ALİ ŞEKER (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Ben öğrenciyken Sayın Nurettin Sözen, Yenikapı Arıtma Tesisleri’nin temelini attı ve faaliyete geçmeye başladı -yani Sayın Başkanın o konuda bir eksikliği var, bunu düzeltmek istedim- ve daha sonra da birçok biyolojik arıtma projesinin projelerini yaptı, iktidarı uygun gelmedi ve ondan sonra gelenler de bunları durdurdular ve derin deşarjı seçtiler. Derin deşarj sonucunda bugünleri yaşıyoruz.
Bir başka problem de; gerek Dalan döneminde gerek Erdoğan döneminde yapılan kıyı dolguları, kıyı florasını tamamen bozmuştur, oradaki canlı yaşamı tahrip etmiştir ve Yenikapı’daki, Maltepe’deki o dolgular ve sahil dolguları bugünleri getirmiştir.
Teşekkür ediyorum.