08/07/2020 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı: 3
Birleşim: 109
Tarih: 08/07/2020

ALİ ŞEKER (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Bölücü paralel baro düzenlemesi bizim bütün uyarılarımıza rağmen maalesef Genel Kuruldan da geçirilmeye çalışılıyor. Temsiliyeti adaletsizleştiren bu düzenlemeyle 10 kişiyi 1 delege temsil ederken Tunceli’de, 5 bin kişiyi de İzmir’de 1 delege temsil ediyor. Yani 500 kat adaletsiz bir temsiliyet sağlayan bir sistemi hangi akılla, hangi matematikle, hangi mantıkla bize öneriyorsunuz ve bunu utanmadan savunuyorsunuz?

Pandemi döneminde avukatlar açlık grevindeyken adil yargılanma talebiyle, yalancı tanıklar, gizli tanıklar üzerinden, iftiracı tanıklar üzerinden insanlar yargılanıyorken ve hüküm giyiyorken, orada adil yargılanma talebinde bulunurken Ebru Timtik ile Aytaç Ünsal ölüm orucunda, siz baroları bölmenin peşindesiniz. Eğer bir şey yapacaksanız adil yargılanmayı sağlayacak düzenlemeleri…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/genel_kurul.cl_getir?pEid=89592