07/04/2020 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: (2/1133) esas numaralı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/73) münasebetiyle
Yasama Yılı: 3
Birleşim: 78
Tarih: 07/04/2020

ALİ ŞEKER (İstanbul) – Her ne kadar önlüğü çıkartsam da hekim kimliğimle konuşacağım, vekil kimliğimle değil.

BAŞKAN – Tabii. Teşekkür ederim, sağ olun.

ALİ ŞEKER (Devamla) – Sağlıkta şiddet yasası çıkana kadar da bu mikrofonda kalsın bu önlüğümüz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Arkadaşlar, bir sessiz olalım lütfen, bir saniye, bir saniye… Bir saniye değerli arkadaşlar, sessiz olalım.

Buyurun Ali Bey.

ALİ ŞEKER (Devamla) – Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

Öncelikle Berat Kandili’nizi kutluyorum.

Yani üç gün biz halk olarak sağlıkçıları alkışladık ama sonrası üç nokta, boşluk. Eğer biz halkla birlikte alkışladığımızın ötesinde, Meclis olarak bu, sağlıkta şiddet yasasını çıkartmayacaksak ne farkımız kaldı sokakta alkış yapandan. Sadece alkış yetmez, biz sorumlulukları yerine getirelim istiyoruz.

Bugün Dünya Sağlık Günü. Bu anlamlı günde kendini halkın sağlığı için feda eden sağlık çalışanlarını emekleri için kutluyor, onlara minnet duygularımı ifade etmek istiyorum.

Konuşmama başlamadan önce, sağlıkta şiddet sarmalının sonucunda, görevi başında katledilen hekimleri bir kez daha saygıyla anmak istiyorum.

Yine, coronavirüse karşı sürdürülen mücadelede kaybettiğimiz değerli hocamız Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Hocamızı ve yine binlerce patolog yetiştiren Profesör Doktor Feriha Öz Hocamızı da saygı, minnet ve rahmetle anmak istiyorum. Dilerim bu pandemi sürecinde daha fazla can kaybımız olmaz, tedbirler gecikmeksizin alınır ve bundan sonrası kurtarılır diye umut ediyorum.

2018 yılının Ekim ayında vermiş olduğum Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, özü itibarıyla, sağlık personeline karşı, sağlık hizmetinden kaynaklanan nedenlerle yapmaması gereken bir işi yapması veya görev alanı içinde olan bir işi yapmaması için emir veren, baskı yapan, nüfuz icra eden ve hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kişilerin üç yıldan beş yıla kadar uzayan hapis cezalarıyla cezalandırılmasını içeriyor. Suçun nitelikli hâllerinde de verilen cezanın artırılmasını öngörüyor ve bu suçların karşılığında alınan cezaların da ertelenmemesini içeriyor. Bir buçuk yıldır bu teklif komisyonda bekliyor, hem Sağlık Komisyonunda hem Adalet Komisyonunda ve kırk beş günlük süre geçtikten sonra bizim bu teklifi Genel Kurula getirme ve gündeme alınma talebi hakkımızı kullanarak bugün tam da ihtiyacımız olduğu bir günde bu kanun teklifini huzurlarınıza getirdik.

İki yılda iki defa toplandı sadece Sağlık Komisyonu ve bunlardan birinde “sağlıkta şiddet yasası” diye getirildi, sağlıkçıya çalıştırılmama şiddetini uygulayan bir kanuna dönüştürüldü ve onu da mücadeleyle zararsız hâle getirmeye çalıştık yani düşünün sağlıkta şiddet yasası geliyor, ama içinde sağlıkçıya çalışma yasağı içeriyor. Daha sonra, bizim olağanüstü toplantı talebimizden on gün sonra coronavirüs salgınıyla ilgili bir toplantı yapabildik ve Bakan Bey orada bize bilgilendirme yaptı, biz de alınması gereken tedbirleri orada yapıcı bir şekilde önerdik. Çünkü bu süreçte daha fazla can kaybımız olmasın, daha fazla hasta sayımız olmasın, insanlar hasta kalmasın, sakat kalmasın diye. Bizim bu Komisyondan artık geçmeyen ve Komisyonu toplantıya çağırdığımız hâlde toplamayan Sağlık Komisyonu Başkanı bundan sonra ne dedi? “Dut pekmezi yiyin hiçbir şey olmaz, 15 Marttan sonra kimse hastalanmaz, ‘hastalık’ diye de bir şey kalmaz.” dedi. Bu süreçte -bizim bir buçuk yıllık- bu kanun teklifini verdiğimden bugüne 20 bin sağlıkçı şiddete uğradı ve son yedi yılda 90 bin sağlıkçı şiddete uğradı. 2005 ila 2019 yılları arasında 9 hekim arkadaşımız şifa dağıtırken görevlerinin başında maalesef katledildi. Bu ülkede bu 9 hekim bir rakamdan ibaret değil, bunlar ülkenin değerleri, bu ülkenin canları; bir bir gidiyor.

Sağlıkta şiddet yasasının çıkmaması neticesinde kaybettiğimiz yalnızca hekimlerin hayatı değil, halkın sağlığı, ülkemizin sağlıklı yarınları, sağlıklı geleceği. AKP’nin sağlık politikalarının yarattığı çöküş sonucunda Vandallar “Tutuksuz yargılanıyorum, bana bir şey olmaz.” diyerek her türlü şiddeti uygulamaya devam ediyorlar. Daha geçen hafta bir kişi saldırıyor orada hemşireye, doktora; sonra ifadesi alınıp bırakılıyor, sonra çıkıyor ifadeden, doğru bir daha saldırmaya geliyor, bir daha bırakılıyor. Yani bu yasaların ne kadar yetersiz olduğunun açık itirafı bu, açık işareti burada. Bu kişiler yeterince ceza almadıkları için, beraat ettikleri için bu şiddeti uygulamaya devam ediyorlar. Sağlık çalışanlarının önümüzdeki günlerde daha büyük bir mücadele azmine ihtiyaçları var ve bu sıkışan sağlık kapasitesinden dolayı daha fazla şiddete uğrama durumu söz konusu. Bunun için biz bu görevimizi yapalım ve bu yasayı bir an önce gündeme alıp, yasa teklifimizi yasa olarak buradan çıkartıp halk için mücadele veren sağlıkçılarımıza Meclisten bir moral desteği sağlayalım. Bu coronavirüs pandemi döneminde bize düşen sorumluluk budur.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİ ŞEKER (Devamla) – Sayın Başkanım…

BAŞKAN – Tamamlayalım.

ALİ ŞEKER (Devamla) – AKP, maalesef, sadece geçici palyatif tedbirlerle bu süreci geçirmeye çalıştı, sağlıkta şiddet yasasıyla ilgili kapsamlı bir düzenleme yapmadı.

Bu süreçte, şu anda 30.217 PCR pozitif Covid-19 hastası var Türkiye’de -bugün akşam açıklanacaklarla muhtemelen bu sayı 3-4 bin daha artacak- ve 649 PCR pozitif kaybımız var. Bunlar sadece testi pozitif olanlar, yaklaşık bir bu kadar da maalesef, kliniği olduğu hâlde testi pozitif çıkmayan hastalarımız var. Bu konuda da herkesin komşusu “covid”liymiş gibi, sokaktaki kişi “covid”liymiş gibi, coronavirüs varmış gibi tedbirini alması gerekiyor ve yirmi gün önce konuştuğumuzda, dünyada vaka sayısı açısından 45’inci sıradaydık şu anda 9’uncu sıraya geldik.

İspanyol gribinden ölenlerin döneminde, o günün yöneticileri yöneticilerin sorumsuzluğuyla hatırlanıyorlar, biz de bugün sorumsuz davranmayalım ve bu yasayı bir an önce çıkartalım, hak ettikleri güvenceyi sağlık çalışanlarına verelim.

Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/genel_kurul.cl_getir?pEid=87048