16/05/2018 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: Gazze’de yaşanan olaylara ve Mavi Marmara Anlaşması’nın iptal edilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması Yasama Yılı: 3 Birleşim: 100 Tarih: 16/05/2018 ALİ ŞEKER (İstanbul) – Sayın Başkanım, daha önce Mavi Marmara’da sivillerin üzerine ölüm yağdırdılar. Lütuf

DEVAMINI OKU »

08/05/2018 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifinin 7’nci Maddeye bağlı Ek Madde 182’nin Tekriri Müzakeresi münasebetiyle Yasama Yılı: 3 Birleşim: 96 Tarih: 08/05/2018 ALİ ŞEKER

DEVAMINI OKU »

08/05/2018 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: Türk Tabipleri Birliği üyeleri Dursun Yaşar Ulutaş ile Selma Güngör’ün devlet memurluğundan atılmasının teklif edilmesine ve üniversitelerin bölünmemesi gerektiğine ilişkin açıklaması Yasama Yılı: 3 Birleşim: 96 Tarih: 08/05/2018 ALİ ŞEKER (İstanbul) – Sayın Başkan,

DEVAMINI OKU »

03/05/2018 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle Yasama Yılı: 3 Birleşim: 95 Tarih: 03/05/2018 ALİ ŞEKER (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; on altı

DEVAMINI OKU »

20/04/2018 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: Hükûmetin OHAL’siz seçime gidemediğine, sürekli OHAL vadettiğine ve aşılamanın artırılması için Sağlık Bakanlığını göreve davet ettiğine ilişkin açıklaması Yasama Yılı: 3 Birleşim: 89 Tarih: 20/04/2018 ALİ ŞEKER (İstanbul) – “Tekrar seçim” dediniz, şimdi de

DEVAMINI OKU »

22/02/2018 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: Sağlıklı şekeri tüketmek yerine neden uluslararası tröstlerin nişasta bazlı şekerine mahkûm olunduğunu öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması Yasama Yılı: 3 Birleşim: 63 Tarih: 22/02/2018 ALİ ŞEKER (İstanbul) – Bugün maalesef, şeker fabrikalarının kapatılmasıyla ilgili bir

DEVAMINI OKU »

05/12/2017 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle Yasama Yılı: 3 Birleşim: 32 Tarih: 05/12/2017 ALİ ŞEKER (İstanbul) – Sayın Bakan, 2013 yılında MİT uyarmıştı Başbakanı ama dinlemediniz. Daha öncesinde de Muammer Güler, Reza

DEVAMINI OKU »

29/11/2017 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle Yasama Yılı: 3 Birleşim: 30 Tarih: 29/11/2017 ALİ ŞEKER (İstanbul) – Sayın Bakan, kendi kirli işlerinizi “millî mesele” diyerek milletimizin sırtına yükleyemezsiniz. “Gemicik” diye

DEVAMINI OKU »

19/10/2017 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: İl ve ilçe müftülüklerine nikâh kıyma yetkisi verilmesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ilişkin açıklaması Yasama Yılı: 3 Birleşim: 11 Tarih: 19/10/2017 ALİ ŞEKER (İstanbul) – Sayın Başkan, Nüfus Kanunu’nda yaptığınız değişiklikte -tasarıda maddenin gerekçesi olarak-

DEVAMINI OKU »

18/10/2017 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: HDP Grubu önerisi münasebetiyle Yasama Yılı: 3 Birleşim: 10 Tarih: 18/10/2017 CHP GRUBU ADINA ALİ ŞEKER (İstanbul) – 8 Ocak 2016 tarihinde bir televizyon programına bağlanan Ayşe öğretmen şunları söylemişti: “Ülkenin doğusunda yaşananların farkında

DEVAMINI OKU »

30/05/2017 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, (2/69) esas numaralı İfade Özgürlüğünün Eksiksiz Sağlanması Bağlamında; Terörle Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/98) münasebetiyle Yasama Yılı:

DEVAMINI OKU »

14/01/2017 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: HDP Grubu önerisi münasebetiyle Yasama Yılı: 2 Birleşim: 58 Tarih: 14/01/2017 ALİ ŞEKER (İstanbul) – Evet, arkadaşlar var, hazır, TRT çekmiyor ama arkadaşlarımız sağ olsunlar bütün Türkiye’ye ulaştırmaya çalışıyorlar. HÜSEYİN ÇAMAK (Mersin) – Asistanı

DEVAMINI OKU »

© 2020, Dr. Ali Şeker. Tüm hakları saklıdır.