27/05/2021 tarihli Genel Kurul konuşması

ALİ ŞEKER (İstanbul) – Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçiye uyguladığı yüksek faiz uygulaması özellikle pandemi koşulları dikkate alındığında devlet eliyle tefeciliğe dönmüş durumdadır. Çiftçiyi, üreticiyi, yerli tarımı desteklemesi beklenen Tarım Kredi Kooperatifleri son yapılandırmayla âdeta çiftçiyi yok etme niyetiyle hareket eder hâle gelmiştir. Yapılanma kapsamına girebilmek için çiftçinin borcunun yüzde 30’unu ödemesi beklenmektedir ancak çiftçinin cebinde bırakın borcunun yüzde 30’unu, traktörüne zamlı mazot alacak, tarlasını hasat ettireceği emekçiye ödenecek kadar dahi parası kalmadı.
Yerli tarımın sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için, gelecek kuşakların da temiz ve ucuz gıdaya ulaşabilmesi için çiftçilerimizin, üreticilerimizin desteklenmesi şarttır. AKP, yüksek faiz altında ezilen çiftçilerimizin sesini duymalı, bir an evvel yerli üreticiyi koruyan tedbirleri hayata geçirmelidir. Beşli çeteyi, yandaş firmaları değil, emekçiyi, çiftçiyi, yerli üreticiyi, esnafı koruyun