UKOME kararına uyulmama gerekçesiyle verilen cezalara ilişkin

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişleri düzenleyen UKOME kararına uyulmama gerekçesiyle verilen cezalara ilişkin

Vatandaşlar tarafından son günlerde sıklıkla dile getirilen şikayetlerin başında, dingil mesafesi 3.19 metreden fazla olan araçlara, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçmeleri durumunda yüksek meblağlarda cezalar yazıldığı iddiası gelmektedir. 3. Köprü olarak bilinen Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün, gerçekleşmesi imkânsız araç geçiş garantilerine rağmen trafiğe açılmasının ardından vatandaşları geçiş ücretleri yüksek olan bu köprüye zorunlu şekilde yönlendirmek için köprülerin kullanım düzenlemelerinde hem şehiriçi ve şehirlerarası trafik düşünülerek bazı değişikliklere gidilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’nin 02.11.2016 tarih ve 2016/8 1 sayılı kararı ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanan 2, 3, 4 ve 5. Sınıf araçlar ile kimyasal madde taşıyan araçların açılış tarihinden itibaren Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanması zorunlu tutulmuştur.

Kamu – özel işbirliği ile yapılan ve bütçe üzerinde ciddi yük oluşturan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü diğer köprüler ile kıyaslandığında en yüksek geçiş ücretine sahip köprülerdendir. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri’nde 1. Sınıf araç geçiş ücreti 8.75 TL iken bu ücret Yavuz Sultan Selim için 1. Sınıf araçlar için 13.35 TL, 2. Sınıf araçlar için 17,75 TL, 3. Sınıf araçlar için 32,95 TL, 4. Sınıf araçlar için 83,70 TL ve 5. Sınıf araçlar için ise 104,15 TL’dir. Osmangazi Köprüsü için ise tek yön 71.75 TL’dir. Fakat araç başına verilen 35 dolar + kdv garantisine tekabül eden (187,25+14,98: 202,23 TL) bedelden dolayı geriye kalan güncel kur üzerinde 130,48 TL daha devletin kasasından çıkmaktadır.

Ancak ilgili UKOME kararı ile geçiş ücreti düşük olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün 2., 3., 4. ve 5. Sınıf araç geçişine yasaklanması ve geçişin yüksek cezalar ile cezalandırılmasının ardında yatan sebebin Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün araç geçiş sayısını artırmak olduğu aşikardır. Fakat bu durum araçların daha fazla mesafe katetmesine sebep olduğundan tükettikleri yakıt miktarında da artışa sebep olmaktadır.

Yine vatandaşlarca dile getirilen bir diğer konu da geçmiş tarihlerde kesilen cezaların son birkaç aydır gönderilmeye başlanmasıdır. 2017 yılının ilk ayında kesilen cezaların dahi yeni yeni gönderiliyor olması akıllara AKP’nin cezaların gönderimi için 24 Haziran Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Seçiminin geçmesini beklediğini düşündürmektedir. Ve araç başına yüzbinlerce liraya varan cezaların birikmesi ve ödenmesinin imkansız hale gelmesi de kamuoyuna sıkça yansımaktadır. Bu çerçevede;

  1. İlgili UKOME kararının alındığı günden bugüne dek ceza kesilen araç sayısı ve toplam ceza tutarı ne kadardır?
  2. Halihazırda ciddi bir ekonomik sıkıntı ile yaşamlarını idame ettirmeye çalışan vatandaşlarımıza ciddi yükler getiren bu cezaların iptal edilmesi düşünülmekte midir?
  3. Vatandaşlarımızın ilgili UKOME kararı hakkında gereği gibi bilgilenmesini sağlamak amacıyla ne gibi çalışmalar yapılmıştır?
  4. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açıldığı tarihten bugüne dek köprüden geçen araç sayısının aylara göre dağılımı nasıldır?
  5. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açıldığı tarihten bugüne dek köprüden geçen toplam araç sayısı kaçtır?
  6. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne verilen günlük ve yıllık araç geçiş garantisi sayısı kaçtır? Bu garantinin ne kadar altında kalınmıştır?
  7. Sözleşme gereğince garanti edilen araç geçişi sağlanamadığı takdirde araç başına ödenecek tutar ne kadardır? Hangi para pirimi üzerinden sözleşme yapılmıştır? Sözleşme yapıldığı günün ilgili kur değeri ne kadardır?
  8. Zorunlu geçiş uygulamasına rağmen, bugüne dek garanti edilen araç geçiş sayısı sağlanamadığı için ödenen toplam ücret ne kadardır?
  9. Zorunlu geçiş uygulamasına rağmen garanti edilen araç geçiş sayısına ulaşılamadı ise oluşan bu kamu zararına sebep olanlar hakkında herhangi bir adli ya da idari işlemde bulunulması düşünülmekte midir?
  10. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçen araç sayısını artırmak için başlatılan zorunlu geçiş uygulamasına son verilmesi düşünülmekte midir?

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/7/7-7461s.pdf