Üçüncü uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresinde yapılan açıklamalara ilişkin

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği (ASSAM) ve Üsküdar Üniversitesi’nin iş birliğiyle “ASRİKA Ortak Savunma Sanayii Üretimi” temasıyla 19-20 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi, kongrede ifade edilen kimi açıklamalar sebebiyle kamuoyunda geniş bir tartışmaya yol açmıştır.

ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı askeri Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi, kongre sırasında bir basın yayın organına “İslam birliğinin” nasıl olacağını “İslam birliği Mehdi hazretleri (İslam’da Ahir zamanda geleceğine ve İslam’ın dünya hakimiyetini gerçekleştireceğine inanılan kurtarıcı kişi) geldiği zaman olacak. Mehdi hazretleri ne zaman gelecek Allah bilir. Bizim bir işimiz yok mu? Ortamı hazırlamamız gerekmez mi? İşte aslen bunu yapıyoruz.” sözleri ile ifade etmiş, bu sözleri kamuoyunun yoğun tepkisine sebep olmuştur. Kamuoyunun bu sözlere tepki göstermesi üzerine Adnan Tanrıverdi’nin Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ile Güvenlik ve Dış Politika Kurul Üyeliği görevlerinden istifa ettiği yönünde haberler basına yansımıştır.

Ancak ilgili Kongre’deki vahamet bununla sınırlı değildir. Kongre açılış konuşmasında Adnan Tanrıverdi ASSAM’ın amacını “islam ülkelerinin ortak bir irade altında toplanması için gerekli olan müesseseler ve bu müesseselerin gereken mevzuatını tespit ederek karar vericilere bir model sunmak” olarak açıklamıştır.

2017 tarihinde gerçekleştirilen ilk kongre ardından yayınlanan ve ASSAM web sitesinde yer alan İslam Ülkeleri Konfederasyonu Anayasası taslağında aşağıdaki ifadeler kullanılmaktadır:

Devletin Adı; “ASRİKA (ASYA-AFRİKA) İslam Devletler Birliği”dir. ASRİKA İslâm Devletler Birliği, Konfederal Cumhuriyettir. Başkenti İstanbul/Türkiye olarak belirtilmiştir. ASRİKA İslam Devletler Birliği’nin temel amacı; İslâm Şeriat ve Akidesini hâkim kılmaktır.” Açıktır ki anayasal koruma altında olan laiklik ilkesi gereğince bahsedilen çalışma alenen anayasaya aykırıdır. Bu taslağa göre ASSAM aynı IŞİD/DEAŞ gibi anayasal düzeni yıkarak şeriat hükümlerinde bir devlet yapısı oluşturmayı hedeflemektedir. Böylesi bir taslağın ve İslam Devletler Birliği’nin hayata geçirilmesi için devletin üst düzey yöneticilerinin aktif bir çalışma içerisine girmiş olması kabul edilemeyeceği gibi ülkemizin güvenliğini de açıkça tehlikeye atmaktadır. Anayasaya göre de suçtur. Bu çerçevede;

  1. Anayasamızın değiştirilemez nitelikteki ilk üç maddesine göre; Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir. Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır. Ülkemizin anayasal yapısını tümüyle değiştirmeyi hedefleyen böyle bir oluşum ve yürüttüğü faaliyetlere ilişkin olarak şimdiye dek başlatılmış herhangi bir adli süreç, yürütülen bir soruşturma ya da açılmış bir dava var mıdır?
  2. Diyanet İşleri Başkanı başta olmak üzere ASSAM kongrelerine katılım gösteren ve devletin farklı kademelerinde görev ve sorumlulukları bulunan kişiler hakkında herhangi bir idari veya adli işlem başlatılması düşünülmekte midir?
  3. ASSAM tarafından gerçekleştirilen ilk kongrede ilan edilen ve yukarıda kimi bölümleri alıntılanan anayasa taslağının açıkça suç teşkil etmesine rağmen ikinci ve üçüncü kongreye izin verilme gerekçesi nedir? Bu izni verenler hakkında adli veya idari bir işlem başlatılması düşünülmekte midir?
  4. Ülkemizin anayasal düzenini yıkmayı hedefleyen ve doğrudan darbe niteliği taşıyan, anayasal yapısını bozucu çalışmalar yürüten ASSAM ve yöneticileri hakkında adli bir işlem başlatılması düşünülmekte midir?
  5. ASSAM’ın kongrelerini izleyen istihbarat görevlileri ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı ilgili güvenlik görevlilerinin bu toplantıya ilişkin olarak hazırladıkları herhangi bir rapor mevcut mudur?
  6. ASSAM’ın gelecekte düzenlemeyi öngördüğü kongrelerine İçişleri Bakanlığı tarafından, izin verilmeye devam edilecek midir?
  7. ASSAM sitesinde yer alan Adnan Tanrıverdi’nin açılış konuşmasında ekrana yansıyan sunumlarda bulunan “Savunma sanayii ürünlerinin envanterinin çıkarılması” ibaresi ile kast edilen nedir? Adnan Tanrıverdi’nin sahip olduğu yetkiler sonucunda elde edebileceği ve ülkemiz güvenliği için büyük önem teşkil eden bu tür bilgileri şeriat devleti inşası için dış ülkeler ve dış güçler ile paylaşabileceği tehlikesine ilişkin ne gibi tedbirler alınması düşünülmektedir?
  8. Adnan Tanrıverdi açılış konuşmasının sonunda 2023 yılı sonunda islam ülkelerini bir irade altında toplayacak bir modeli ortaya koymayı hedeflediklerini belirtmektedir. Bu hedef aleni bir şekilde Anayasamızın değiştirilemez maddelerinin değiştirilmesi hedefi anlamına gelmekte olup Anayasa hükümlerimiz gereği açıkça suç teşkil etmektedir. Suç teşkil eden açıklamaların sahibi hakkında herhangi bir adli işlem başlatılması düşünülmekte midir?

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/7/7-23869s.pdf