Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği’ne ilişkin

Son on yılda Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği’ne göre maksimum kalıntı limitinin üzerinde olan ve tavsiye dışı kullanımı tespit edilen ürünlerin miktarına ve yıllara göre dağılımına ilişkin

Yurttaşların temiz ve güvenilir gıdaya erişimi açısından gıda güvenliği büyük önem taşımaktadır. Gerek iç piyasaya gerekse dış piyasaya sürülen ürünlerin güvenilirliğinin tespiti açısından üreticiye dönük bilgilendirme çalışmaları yanında gerekli denetimlerin zamanında ve dikkatlice yapılması, gereken caydırıcı işlemlerin hassasiyetle uygulanması elzemdir. Bu sebeple “Türk Gıda Koteksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği”nde belirtilen maksimum kalıntı limitlerinin üzerinde pestisit kalıntısı çıkması ya da tavsiye dışı kullanımının tespit edilmesi halinde ilgili işletmelere ve üreticilere yasal işlem uygulanması halk sağlığı açısından önemlidir. Bu doğrultuda;

  1. Son 10 yılda “Türk Gıda Koteksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği”nde belirtilen maksimum kalıntı limitlerinin üzerinde pestisit kalıntısı çıkan ya da tavsiye dışı kullanımının tespit edilen toplam ürün miktarı nedir?
  2. Son 10 yılda “Türk Gıda Koteksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği”nde belirtilen maksimum kalıntı limitlerinin üzerinde pestisit kalıntısı çıkan ya da tavsiye dışı kullanımının tespit edilen ürün miktarının yıllara göre dağılımı nasıldır?
  3. Son 10 yılda “Türk Gıda Koteksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği”nde belirtilen maksimum kalıntı limitlerinin üzerinde pestisit kalıntısı çıkan ya da tavsiye dışı kullanımının tespiti sebebiyle hakkında yasal işlem başlatılan üretici sayısı kaçtır?
  4. Son 10 yılda “Türk Gıda Koteksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği”nde belirtilen maksimum kalıntı limitlerinin üzerinde pestisit kalıntısı çıkan ya da tavsiye dışı kullanımının tespiti sebebiyle hakkında yasal işlem başlatılan üretici sayısının yıllara göre dağılımı nasıldır?
  5. Pestisit gibi kimyasal kalıntılar gerekçesi ile ve ithalatçı ülkenin belirlediği diğer kriterleri karşılamadığı için geri gönderilen gıda ürünleri dünya genelinde “Türk Malı” algısını ve marka değerini de olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuz etkiyi bertaraf etmek için yapılan çalışmalar nelerdir?

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/7/7-22531s.pdf