Sağlık kuruluşları dışında gerçekleşen doğumlara ilişkin

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2017 Haber Bülteninde yer alan verilere göre 2017 yılında Sağlık Kuruluşlarında Gerçekleşen Doğum Oranı %98’dir. TUİK verilerine göre 2017 yılında 1.291.055 canlı doğum gerçekleşmiştir. Yani 25 binin üzerinde doğum sağlık kuruluşu dışında gerçekleşmiştir. Uzmanlarca da sıklıkla vurgulandığı üzere, hedef tüm doğumların sağlık kuruluşlarında gerçekleşmesini sağlayarak anne ve çocuk ölümlerini en aza indirmek, hatta sıfırlamaktır. Ancak yıllar itibariyle hastanede doğum oranları incelendiğinde en yüksek orana %98.5 ile 2015 yılında ulaşılabildiği görülmektedir. Özellikle 18 yaş altı gebeliklerde, çocuk annelerin tespit edilmesinden duyulan çekincenin hastane dışı doğumları artıracağı endişesi de ciddiyetle üzerinde durulması gereken bir konudur. Sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilen doğumlar kayıtların sağlıklı tutulması açısından da önem taşımaktadır. Hastane dışında yapılan doğumların hem anne hem de bebeğin sağlığı açısından pek çok risk taşıdığı göz önüne alınırsa sağlık kuruluşları dışında gerçekleşen doğum oranlarına ilişkin ciddi bir incelemenin gerçekleştirilerek gelecek yıllarda doğumların tümüyle sağlık kuruluşlarında gerçekleşmesini sağlayacak tedbirlerin hayata geçirilmesini gerekmektedir. Bu çerçevede;

 1. Sağlık çalışanlarınca dile getirilen, çocuk annelerin tespit edilmesinin önüne geçmek için 18 yaş altı anne adaylarının sağlık kuruluşları dışında doğum yapmaya zorlandığı iddiaları üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılmış herhangi bir çalışma mevcut mudur?
 2. Son 10 yılda sağlık kuruluşları dışında gerçekleşen doğumların sayısal ve oransal dağılımı nasıldır?
 1. 2017 yılı içerisinde sağlık kuruluşları dışında gerçekleşen canlı doğumlarda, anne ve bebek sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratan ve hasar oluşan doğum olup olmadığı tespit edilmiş midir?
 2. 2017 yılı içerisinde sağlık kuruluşları dışında gerçekleşen doğumlar nerede, hangi koşullarda ve kimin yardımıyla yapılmıştır?
 3. 2017 yılı içerisinde sağlık kuruluşları dışında doğum yapan annelerin yaşı, medeni durumu ve vatandaşlık durumlarının dağılımları nedir?
 4. 2017 yılı içerisinde sağlık kuruluşları dışında doğum gerçekleştiren 18 yaş altı anne sayısı kaçtır?
 5. 2017 yılı içerisinde sağlık kuruluşları dışında doğum yapan bu kadınların kaç tanesi doğum öncesi sağlık hizmet almıştır?
 6. 2017 yılı içerisinde sağlık kuruluşları dışında gerçekleşen doğumların, doğum yapan annelerin kaçıncı gebeliği olduğuna dair bilgi var mıdır?
 7. 2017 yılı içerisinde sağlık kuruluşları dışında gerçekleşen bu doğumlara ilişkin olarak doğum sonrası ev ziyaretleri yapılmış mıdır? Bu ziyaretlerde doğumların sağlık kuruluşlarında yapılmama gerekçelerinin tespitine ilişkin inceleme yapılmış mıdır? Yapıldı ise elde edilen sonuçlar nelerdir?
 8. 2017 yılında sağlık kuruluşları dışında gerçekleşen doğumlarda, doğum yapan kadının nüfus kayıtlarındaki kadın ile aynı kadın olduğunun teyit edilebilmesi için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?
 9. 2017 yılında sağlık kuruluşları dışında gerçekleşen ölü doğum oranı ve sayısı kaçtır?
 10. 2017 yılında sağlık kuruluşu dışında doğum sebebiyle hayatını kaybeden ya da ciddi sağlık sorunu yaşayan kadın sayısı kaçtır?
 11. 2017 yılı içerisinde sağlık kuruluşları dışında gerçekleşen doğumlarda olası maternal tetanoz riskinin önüne nasıl geçilmiştir? Doğum yapan annelerde maternal tetanoz gelişip gelişmediğinin tespiti ve takibi için ne gibi çalışmalar yapılmıştır?
 12. 2017 yılı içerisinde sağlık kuruluşları dışında gerçekleşen bu doğumların kaçında bebeğe Hepatit B aşısı ve K vitamini yapılmıştır?
 13. 2017 yılı içerisinde sağlık kuruluşları dışında doğan bu bebeklerin aile hekimlerine kaydı gerçekleştirilmiş midir?

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/7/7-11419s.pdf