Sağlık Alanında Eğitim Gören Gençler Mesleklerini Yapmak İstiyor

CHP İstanbul Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Dr. Ali Şeker, sağlık alanında eğitim gören gençlerin işsizlik sorununun bir an evvel çözüme kavuşturulması gerektiğini belirterek Meclis Başkanlığı’na bir araştırma önergesi sundu. Sağlık alanında eğitim alan toplam öğrenci sayısının 277 bini geçtiğini CHP’li Şeker, “vatandaşların nitelikli bir sağlık hizmeti alabilmesi için ülkemizin iyileştirilmiş, nitelikli eğitim almış bir sağlık ordusu ile hizmet vermesi şarttır. Nitelikli sağlık personelinin verdiği hizmetin önemi özellikle COVID-19 pandemisi ile birlikte bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Ancak sağlık alanında gerek kamu sektöründe gerek özel sektörde istihdam edilen personel sayısı, sağlık neferi olarak ülkesine hizmet etmek için bu alanda eğitim alan gençlerimizin sayısının yanında oldukça az. Gerek önlisans, lisans ve gerekse sağlık meslek liseleri düzeyinde gerekli planlama ve ihtiyaç analizi yapılmadan teşvik edilen eğitim kurumlarından mezun olan gençler işsizlikle karşı karşıya kalıyor” dedi.

Ameliyat teknisyeni, yaşlı bakım teknikeri, anestezi teknisyeni, biyolog, çevre sağlığı teknisyeni, çocuk gelişimcisi, diş protez teknisyeni, diş teknisyeni, diyetisyen, fizik tedavi teknisyeni, fizikoterapist, fiziyoterapist, ilk ve acil yardım teknisyeni, ilk ve acil yardım teknikeri, kalp akciğer pompa çalışma teknisyeni, laboratuvar teknikeri, laboratuvar teknisyeni, odyolog, odyometri teknikeri, odyometri teknisyeni, ortopedi teknisyeni, patolojik anatomi teknisyeni, perfüzyonik pompa teknisyeni, protez teknisyeni, psikolog, diyaliz teknikeri, radyoloji teknisyeni, hemşire, acil tıp teknisyeni, röntgen teknisyeni, sağlık fizikçisi, sağlık savaş memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sitopatoloji, bio medikal teknikeri, sosyal çalışmacı, tıbbi sekreterlik, tıbbi teknolog, eczacı teknisyeni, toplum sağlığı teknisyeni gibi alanlarda yüzbinlerce gencin eğitim aldığını belirten CHP’li Şeker, gençlerin eğitimini aldıkları mesleklerini yapamadıklarını belirtti.

CHP’li Şeker önergesinde aşağıdaki verilere yer verdi:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre sağlık alanında eğitim almak için yeni kayıt yaptıran lisans öğrencilerinin sayısı 2013/14 eğitim yılında 40.545 iken 2019/20 eğitim yılında 65.737’ye, toplam öğrenci sayısı da 156.638’den 277.472’ye çıktı.

2009/10 eğitim yılında 61 olan tıp fakültesi sayısının 2018/19 eğitim yılında 96’ya çıktı, aynı süre zarfında 38 bin olan tıp fakültesi öğrencisi sayısı 90 bine yaklaştı.

Diş hekimliğinde ve eczacılıkta da fakülte, öğrenci ve mezun sayılarının tıp fakültesi öğrenci ve mezun sayılarına benzer bir seyir izledi.

Hemşirelik ve hasta bakımı ile ilgili lisans programlarında da hali hazırda 86 bin öğrenci eğitim alıyor. Bu sayı 7 yıl önceki sayının yaklaşık iki katına yakın.

YÖK verilerine göre terapi ve rehabilitasyon alanındaki yeni kayıt alınan lisans öğrencilerinin sayısı 2013 yılından bugüne iki katından fazla artış gösterdi. Buna paralel olarak toplam öğrenci sayısı da 16 binden 45 bine çıktı. Bu öğrenci artışı da yıllık 7500 mezun verilmesi anlamına geliyor.

Önlisans Mezunu Sayısında da Artış Devam Ediyor

Sağlık alanında eğitim alan öğrencilerdeki artış yalnızca lisans öğrencilerinde olmadı. Hem sayısal hem oransal olarak lisanstan daha çok önlisans öğrencilerinde artış oldu. 2013 yılında yaklaşık 29 bin olan yeni kayıt önlisans öğrenci sayısı 2019/20 eğitim yılında 70 bine, 57 bin olan toplam öğrenci sayısı 146 bine çıktı.

Sağlık Meslek Lisesi Mezunları da AKP Mağduru

Lisans ve önlisans eğitimi alanlar gençlerin yanında sağlık meslek lisesi mezunu gençlerin varlığının da ihmal edilmemesi gerektiğini belirten CHP’li Şeker, “AKP iktidarında planlama ve ihtiyaç analizi yapılmadan açılmaları teşvik edilen ve sayıları giderek artan sağlık meslek lisesi mezunu gençler kamu sektöründe de özel sektörde de iş bulamamaktadır. Örneğin 2012-2018 yıllarında yapılan alımlarda Sağlık Bakanlığı adına toplam 54.963 hemşire alınırken bu sayının yalnızca %17 (9809) kadarı lise mezunu hemşirelere ayrılmıştır” dedi.

Sağlık alanında işsizlik oranlarının artış gösterdiğini belirten CHP’li Şeker, “2009 yılında %2,9 olan işsizlik oranı 2019 yılında %11,4 oldu.  Hali hazırda sağlık alanında eğitimine devam eden gençleri de dikkate alırsak gerekli tedbirler bir an evvel alınmazsa, istihdam olanakları genişletilmezse, bu oranın artış göstereceği açıktır” diye konuştu.

OECD verilerine göre, 1 milyon kişi başına düşen hastane sayısında ülkemizin 1 milyon kişi başına düşen 19 hastanesiyle 31 ülke arasında 23. sırada yer aldığını hatırlatan CHP’li Şeker, “Ülkemiz sağlık hizmetinin kalitesini ve etkisini artırmak için hastane ve yatak sayısını artırmalı, bu artışa ek olarak sağlık çalışanı istihdamına da ağırlık vermelidir” dedi.