Ölüm sayılarında görülen artışta PCR+ Covid-19 dışındaki sebepler ne?

CHP İstanbul milletvekili, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Dr. Ali Şeker İstanbul’da 2020 yılının Mart ve Nisan aylarında yaşanan vefatlarda önceki yıllara göre dikkat çekici bir artış olduğunu belirterek konuyu Meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın yanıtlaması için Meclis Başkanlığı’na iki ayrı yazılı soru önergesi verdi. CHP’li Şeker “İstanbul genelinde vefat sayılarında 2020 yılında dikkat çekici bir artış yaşandı. Bu artışın sebeplerinin kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklanması gerekir” dedi.

31 Aralık 2019’da Çin’in Wuhan Şehrinde ortaya çıkan corona virüsü 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde hızla tüm dünyada etkisini göstermişti. Dünya genelinde tespit edilen vaka sayısının 17 Nisan 2020 itibarıyla 2.169.022, virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 146.071 olduğunu hatırlatan CHP’li Şeker, “Ülkemizde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalara göre ilk vaka 10 Mart gecesi açıklanırken, bu tarihten 7 gün sonra coronavirüs sebepli ilk vefat da kayıtlara geçirilmiştir. 17 Nisan 2020 tarihli resmi verilere göre ülkemizde 74.193 vaka ve 1643 vefat kayıtlara geçirilmiştir. Bu vakaların ve vefatların büyük bir kısmının da İstanbul’da olduğu bilinmektedir.” diye konuştu.

Ulusal basında yer alan kimi haberlere göre İstanbul’da 2020 yılı vefat verileri ile geçmiş yılların vefat verileri arasında önemli bir artış gözlemlendiğini söyleyen Dr. Ali Şeker “İstanbul’da 10 Mart-15 Nisan tarihleri arasında 2019 yılında 7.694 kişi vefat etmişken, 2020 yılında aynı tarihler arasında 10.177 kişi vefat etmiş ve ölüm sayıları arasında 2483 artış olmuştur. Son aylarda sosyal izolasyon önlemleri nedeniyle iş kazası, trafik kazası, asayiş, cinayet vakaları nedeniyle ölümlerin azaldığı da göz önüne alındığında toplam ölüm sayılarındaki bu ciddi artışın nedenleri açıklanmalıdır. E-devlet üzerinden sorgulaması yapılabilen veriler değerlendirildiğinde özellikle 16 Mart tarihinden itibaren ölüm sayılarında gittikçe yükselen bir artış var. İlk vakanın açıklandığı 10 Mart ile 15 Nisan arasında İstanbul’da defin sayısında 2019 yılına göre 2483 artış gerçekleşmiştir. Resmi rakamlara göre 15 Nisan tarihi itibarıyla coronavirüs nedeniyle açıklanan ölüm sayısı tüm Türkiye’de 1518’dir. Covid -19 Hastalarının ve Covid-19 kaynaklı ölümlerin büyük çoğunluğunun İstanbul’da gerçekleştiği bilinmektedir. Önemli bir kısmı PCR pozitif Covid-19 hastasından kaynaklı olan bu 2483 ölüm sayısındaki artışın kalanında da büyük çoğunluğunun PCR negatif olduğu halde Covid-19 hastalık bulguları olduğu bilinen ölümlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Türkiye genelinde son döneme ilişkin toplam ölüm artış rakamları ve bunun sebeplerinin ne olduğunun izah edilmesi gerekir. Coronavirüsün ülkemizde görülmesi ile birlikte vefat sayılarında yaşanan ve olağan nüfus artışı veya başka bir sebeple açıklanamayan bu artış kamuoyunda çeşitli soru işaretlerine ve endişelere yol açmaktadır” diye konuştu.

Pandemi ile mücadelede önemli bir konunun da vatandaşlar ile şeffaf bilgi paylaşımı olduğunu; kamuoyunda bilgi paylaşımı konusunda kuşkular yaşandığını ve bu kuşkuları gidermenin iktidarın görevi olduğunu söyleyen CHP’li Şeker, Sağlık Bakanı Koca ile İçişleri Bakanı Soylu’ya yönelttiği sorularının bir an evvel şeffaf bir şekilde cevaplandırılmasının bu açıdan da önem taşıdığını ifade etti.

  • 2020 yılı Mart ve Nisan aylarında, İstanbul genelinde kayıt altına alınan vefatlarda yaşanan bu artışın sebebi nedir? Fark PCR testleri negatif olduğu halde Covid-19 hasta temaslısı ve/veya klinik, laboratuvar ve tomografi bulguları Covid-19 ile uyumlu hastalardan mı kaynaklanmaktadır? – 2020 yılı Mart ve Nisan aylarında, İstanbul ve Türkiye’ye yurt dışından getirilerek illerimizde defin işlemleri yapılan cenazelerin il il ve toplam sayıları, Covid-19, bulaşıcı hastalık ve diğer nedenler ayrı ayrı belirtilmek üzere Ölüm Bildirim Sistemine (ÖBS) kayıtlı vefat sebeplerinin dağılımı nasıldır?
  • Türkiye genelinde 2019 ve 2020 yıllarının Mart ve Nisan aylarında ayrı ayrı, (ÖBS)’de kayıt altına alınan ölümlerin Türkiye toplamı ve illere göre vefat sayıları ile ölüm sebeplerine göre dağılımı nasıldır?
  • Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği uluslararası hastalık kodlama sistemine göre klinik COVID – 19, ICD – 10 [U07.1 (klinik bulguları olup PCR (+) olan COVID–19 hastaları), U07.2 (klinik bulguları olup PCR (-) olan COVID-19 hastaları olası veya şüpheli) ve U07.3 (COVID-19) alt kodları] kodu ile kayıt altına alınmaktadır. Ülkemizde 2020 yılı içerisinde U07.1, U07.2 alt kodları ne zaman sisteme tanımlanmıştır? Bu kodlarla girilen vakaların 2020 Mart ve Nisan aylarının günlere göre ve illere göre ayrı ayrı sayısı kaçtır?
  • 2019 ve 2020 yıllarının Mart ve Nisan aylarında ayrı ayrı olmak üzere Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) kayıtlarına göre avian (J09), diğer influenza (J10.0 ve J10.1, J11), pnömoni (J16, J17.1, J17.8, J18), viral pnömoni (J12, J12.0, J12.1, J12.2, J12.8, J12.9), tanımlanamayan pnömoni (J18), viral ensefalit (G05.1, G04), viral kardit (B33.2), akut miyokardit (I40), viral perikardit (I32), bulaşıcı hastalık, solunum yetmezliği (J96) sebepleriyle yaşanan vefatların sayısı ve vefat sebeplerine göre dağılımı nedir?
  • Toplam yapılan Covid-19 PCR test sayısı nedir, toplam kaç kişiye uygulanmıştır, aynı kişiye tekrarlanan testlerin sayısı nedir, ne kadarı hastalık bulguları ile hastane ve sağlık kuruluşlarına başvuranlara uygulanmıştır, ne kadarı filyasyon amacıyla şüpheli temaslılara yapılmıştır, ne kadarı tarama amacıyla yapılmıştır ve ayrı ayrı pozitif çıkanların sayısı nedir?
  • Covid-19 PCR testleri dışında Covid-19 antijen ve antikor testleri ayrı ayrı kaç kişiye uygulanmıştır ve sonuçları nedir?

Yorum yap