Nüfus artış hızının düşme nedenlerine ilişkin

Aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ederim. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan nüfus verilerine göre son yılda Türkiye’de nüfus artış hızında sebeplerinin irdelenmesi gereken ciddi bir düşüş yaşanmıştır. Türkiye’nin nüfusu, 2020’de bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaşırken yıllık nüfus artış hızı, 2019’da binde 13,9 iken 2020’de binde 5,5’e gerilemiştir. Son 10 yılın nüfus verileri değerlendirildiğinde, en düşük nüfus artış hızı 2020 yılında yaşanmıştır. Nüfus artış hızında yaşanan bu düşüşün sebeplerine ilişkin kamuoyunca ciddi soru işaretleri oluşmuştur. Pandemi kaynaklı vefat sayılarının toplumdan gizlenmesi, fikir özgürlüğü ve demokratik hakların kullanımında yaşanan gerileme, gençlerin ekonomik sebeplerle evlenip yuva kuramaması gibi gerekçelerin nüfus artış hızında düşüşe yol açtığı düşüncesi kamuoyuna hakim olmuştur. Bu çerçevede;

  1. Son 10 yılın en düşük nüfus artış hızının 2020 yılında yaşanmasının sebebi nedir?
  2. 2020 yılında toplam doğum ve ölüm sayıları kaç olmuştur?
  3. 2020 yılında COVID – 19 kaynaklı vefat sayısı kaç olmuştur? COVID – 19 kaynaklı vefat sayıları toplam vefat sayılarının ne kadarlık bir kısmını oluşturmuştur?
  4. Nüfus artış hızında yaşanan bu dramatik düşüşün sebepleri arasında COVID – 19 kaynaklı vefat sayılarının kamuoyuna açıklanan toplam 26 bin 354 vefat sayısından katbekat fazla olması da sayılabilir mi?
  5. İstihdamda yaşanan daralma, kötü ekonomi yönetimi gibi sebeplerle genç işsizliğinde yaşanan artış gençlerin evlenip yuva kurmalarını, çocuk sahibi olmalarını engellemektedir. Gençler geleceğe umutsuz ve karamsar bakmaya zorlanmaktadır. Nüfus artış hızında yaşanan dramatik düşüşte gençlerin ekonomik gerekçelerle evlenip çocuk sahibi olamamalarının etkisi ne boyutta olmuştur?
  6. Ülkede fikir özgürlüğü ve demokratik hakların kullanımında da ciddi bir gerileme yaşanmaktadır. İktidarın dayattığı baskı ortamı gençleri yurtdışına yerleşmeye zorlamaktadır. Bu da ülkemizin yetiştirdiği kıymetli gençlerin beyin göçü ile yurdu terk etmesine sebep olmaktadır. Nüfus artış hızında yaşanan dramatik düşüşte gençlerin beyin göçü ile yurdu terk etmelerinin etkisi ne boyutta olmuştur?

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/7/7-41008s.pdf