Kadıköy Anadolu Lisesi’ne ilişkin

İstanbul’da bulunan bir lisenin öğrencilerinin istekleri, velilerin bilgisi ve rızası dışında bir dernek tarafından düzenlenen dini sohbetlere katılmaya zorlandıkları iddiasına ilişkin

İstanbul’un köklü eğitim kurumlarından olan Kadıköy Anadolu Lisesi’nde son aylarda yaşanan kimi gelişmeler öğrenciler ve veliler açısından tepkiyle karşılanmaktadır. Öğrencilerin velilerinin bilgisi ve onayı olmaksızın dini sohbetlere gitmeye zorlandığı, karşı çıkan öğrencilerin şikayetleri ve itirazlarının okul yönetimince dikkate alınmadığı iddiaları açıklığa kavuşturulması gereken vahim iddialardandır. Veliler ve öğrencilerce dile getirilen iddialara göre Kadıköy Anadolu Lisesi’nde yatılı eğitim gören bir öğrenci, okulda eğitim gören diğer öğrencileri Anadolu Gençlik Derneği tarafından okuldan çıkışın yasak olduğu saatlerde düzenlenen dini sohbetlere katılmaya zorlamıştır. Bu sohbetlere gitmek istemeyen öğrencilerin itirazlarının ve şikayetlerinin idarece dikkate alınmaması okul içerisinde öğrenciler arasında gerilime yol açmıştır. Okul idaresinin, öğrencileri zorla götürmek isteyen diğer öğrenciden yana bir tavır sergilediği ve öğrenciler hakkında disiplin soruşturması açtığı da kamuoyuna yansıyan iddialar arasındadır. Okul idaresi tarafından yatılı ve gündüzlü öğrencilerin velilerinin bulunduğu karma whatsapp grubunda da öğrencilerin gizlice çekilmiş kimi görüntülerinin paylaşıldığı ve bu görüntüler aracılığı ile veliler arasında gruplaşma yaratılmak istendiği de yine aydınlatılması gereken iddialardandır. Bir okul müdürünün hangi gerekçe ile olursa olsun öğrencilerinin gizli görüntülerini kaydetmesi ve bu görüntüleri dilediği gibi paylaşma özgürlüğünü kendisinde görmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Yaşanan bu gelişmeler Kadıköy Anadolu Lisesi’ni nitelikli okul vasfından uzaklaştırarak, laik, çağdaş ve bilimsel eğitimi temelinden sarsma tehlikesini taşımaktadır. Bu çerçevede;

  1. Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencilerinin istekleri ile velilerinin bilgisi ve rızası dışında Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen dini sohbetlere katılmaya zorlandıkları iddiaları doğru mudur? Anadolu Gençlik Derneği’nin 18 yaş altı öğrencileri hedef alan bu tip faaliyetlerine öğrencilerin velilerinin bilgisi dışında zorla götürülmesine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından göz yumulduğu iddiaları doğru mudur?
  2. Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencilerinin zorla dini sohbete götürülmek istemedikleri yönünde okul idaresine yönelik şikayetlerinin dikkate alınmadığı iddiaları doğru mudur?
  3. Dini sohbete gitmek istemeyen bu öğrencilerin disiplin soruşturma ve diğer çeşitli yöntemler ile baskı altına alınmak istendiği iddiaları doğru mudur?
  4. Anadolu gençlik Derneği’nin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde dilediği gibi faaliyetlerde bulunabilmesinin laik, çağdaş ve bilimsel eğitim üzerinde yarattığı tehlikenin boyutunun farkında mısınız?
  5. Kadıköy Anadolu Lisesi okul müdürünün öğrencilerin gizli çekim görüntülerini kaydettiği/kaydettirdiği ve çeşitli sosyal mecralarda yaydığı iddiaları doğru mudur?
  6. Yukarıda bahsi geçen ve bizzat öğrenciler ve velilerce dile getirilen bu iddiaların araştırması için bir soruşturma başlatılmış mıdır?
  7. İlgili soruşturma başlatıldı ise, okul müdürünün soruşturma sırasınca öğrenciler üzerinde otoriter baskı uygulamalarını devam ettirme riskinin önüne geçebilmek için okul müdürünün görevden alınması düşünülmekte midir?

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/7/7-8138s.pdf