İşsizlik fonundan yapılan ödemelere ilişkin

Aşağıdaki sorularımın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ederim. 

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Kasım döneminde 4 milyon 5 bin kişi olmuştur. Bu da %12.9 seviyesinde bir işsizlik anlamına gelmektedir. İşten çıkarma yasağına rağmen böylesi yüksek seviyede bir işsizlik oranının varlığı 1999 yılından beri var olan işsizlik ödeneğinin önemini daha da artırmaktadır. Ancak İŞKUR tarafından paylaşılan verilere göre işsizlik ödeneğine hakediş oranında ciddi bir azalma görülmektedir. 2019 Ocak – Aralık döneminde ülke genelinde 1 milyon 955 bin 41 kişi işsizlik ödeneğine başvururken bu başvuruların 1 milyon 13 bin 56’sı yani yüzde 51.81’i kabul edilmiştir. Pandemi sebebiyle 17 Nisan 2020 tarihinden bu yana işten çıkarma yasağının geçerli olduğu 2020 Ocak – Aralık dönemine baktığımızda ise işsizlik ödeneğine başvuru sayısı 1 milyon 510 bin 856 kişi iken bu başvuruların 509 bin 538’i yani yüzde 33.72’si kabul edilmiştir. İşsizlik ödeneği hakkedişlerindeki bu ciddi azalmaya rağmen 1999 yılından bu yana devam eden İşsizlik Fonu’nda 6 Mayıs 2020 tarihi itibariyle 129.496.347.293,61 TL var iken 9 Şubat 2021 tarihi itibariyle Fon Varlığı 97.680.790 bin TL olmuştur. Bu çerçevede;

  1. 2020 yılı içerisinde, bir önceki yıla göre işsizlik ödeneği hakkedişlerinde yaşanan bu ciddi azalmanın sebepleri nedir?
  2. Başladığı günden bugüne dek İşsizlik Fonu’ndan işsizlik ödeneği olarak yapılan toplam ödeme ve işsizlik ödeneği ödenen kişi sayısı kaçtır?
  3. Başladığı günden bugüne dek İşsizlik Fonu’ndan işsizlik ödeneği harici yapılan ödemeler nelerdir?
  4. İşten çıkarma yasağının sona ermesi ile birlikte işsizlik sayısında ve dolayısıyla işsizlik ödeneği başvurusunda önemli bir artış olacağı öngörülmektedir. Bu artış karşısında İşsizlik Fonu’nun işsiz kalan her vatandaşımıza can simidi olabilmesi için ne gibi tedbirler alınması düşünülmektedir?

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/7/7-41389s.pdf