İlaç firmalarının önemli ilaçları piyasaya sürmediği iddialarının araştırılmasına ilişkin

Erişim sıkıntısı bulunan ilaçlara ve ilaç firmalarının önemli ilaçları piyasaya sürmediği iddialarının araştırılmasına ilişkin

2018 yılının ikinci yarısında döviz kurlarında yaşanan artış ülke ekonomisinde çok boyutlu etkiler yaratmıştır. Döviz kurlarında yaşanan artış vatandaşın temel ihtiyaçlarına da yansımış, %20.30 oranında bir enflasyon açıklanmıştır. Fiyatlarda yaşanan bu artışın sağlık alanına yansıması daha da olumsuz bir tabloya yol açmıştır. Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak tarafından yapılan açıklamalara göre, son bir ayda 144 ilaç piyasada bulunamamaktadır. Bulunamayan bu ilaçların 30’u Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘temel ilaçlar’ listesinde yer alırken, 25 tanesinin eşdeğeri yoktur. Bulunamayan ilaçların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Özellikle ithal ilaçlara erişimde yaşanan sıkıntılar, halk sağlığını da tehlikeye atar bir düzeye erişmiştir.

14 Şubat 2018 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu kararı ile 2018 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değerinin 2,6934 TL olarak kabul edilmesi de yaşanan ilaç krizinin daha da derinleşmesine yol açmaktadır. İthal ilaçların ilaç firmaları tarafından piyasaya arzının yavaşlatılması ve durdurulması vatandaşların sağlık hakkını doğrudan olumsuz etkilemekte, güncel tedavi olanaklarından yararlanmalarına engel olmaktadır. Ayrıca dünyada güncel gelişmeler ışığında üretilen kanser ilaçlarının Türkiye’de ruhsatlandırılmasında da kur politikası kaynaklı gecikmeler yaşanmakta, hastalar dünyadaki güncel tedavi olanaklarından yararlanamamaktadır. İlaçların piyasaya arzında ve ruhsatlandırılmasında yaşanan bu sıkıntıların sebeplerinin araştırılması ve arz sıkıntısının çözümü Sağlık Bakanlığı’nın öncelikli görevleri arasında olmalıdır. İlaç sıkıntısının önüne geçilebilmesi için bir an evvel gerçekçi önlemlerin alınması şarttır. Aksi takdirde ölümcül sonuçlarla karşılaşılması dahi kaçınılmazdır. Bu çerçevede;

  1. Erişiminde sıkıntı bulunan ve Sağlık Bakanlığı tarafından tespiti yapılan ilaç sayısı kaçtır? Bu ilaçlardan kaçı temel ilaç kategorisindedir? Bu ilaçların kaçının eşdeğeri bulunmamaktadır? Erişiminde sıkıntı bulunan temel ilaçların ve eşdeğeri bulunmayan ilaçların isimleri nelerdir?
  2. Piyasada bulunmayan ve TEB tarafından 144 adet olarak açıklanan bu ilaçların bulunmama sebebi nedir?
  3. Piyasada erişiminde sıkıntı yaşanan ilaçların tespiti ve erişim sıkıntısının çözümüne ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı tarafından ne gibi tedbirler alınmaktadır?
  4. İlaç firmalarının hayati öneme haiz ilaçları piyasaya sunmadığı iddialarına yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından ne gibi inceleme ve denetimler yapılmaktadır? Bu inceleme ve denetimler sonucunda Sağlık Bakanlığı tarafından ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır?
  5. İlaçların piyasaya arzında ve ilaçlara erişimde yaşanan bu sıkıntıların son bulması ve bir daha tekrar etmemesi için ne gibi tedbirler alınması düşünülmektedir?
  6. Eşdeğeri olmayan ilaçlara erişim sağlayamadığı için sağlık sorunu yaşayan vatandaşlarımızın sayısı kaçtır?

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/7/7-7850s.pdf