20/12/2019 tarihli Genel Kurul konuşması

20/12/2019 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: Bütün yetkilerin tek adama verilmesi hâlinde ülkede istikrarın olmayacağını ve kimsenin gelip yatırım yapmayacağını söylediklerine, Barış Anneleri ile Diyarbakır Annelerinin yarıştırılmaması gerektiğine ilişkin açıklaması Yasama Yılı: 3 Birleşim: 39 Tarih: 20/12/2019 ALİ ŞEKER (İstanbul) – Sayın Başkan, başkanlık rejimine…

 04/12/2019 tarihli Genel Kurul konuşması

04/12/2019 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: Kadın cinayetlerinin ciddiye alınması, İstanbul Sözleşmesi’nin bir an önce hayata geçirilmesi ve Meclisin bu konuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğine ilişkin açıklaması Yasama Yılı: 3 Birleşim: 26 Tarih: 04/12/2019 ALİ ŞEKER (İstanbul) – Sayın Başkan, bugün Şule Çet…

 27/11/2019 tarihli Genel Kurul konuşması

27/11/2019 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle Yasama Yılı: 3 Birleşim: 23 Tarih: 27/11/2019 ALİ ŞEKER (İstanbul) – Sayın Başkan, üzerinde konuştuğumuz 8’inci madde, özü itibarıyla, Emniyet görevlilerinin mali ve özlük hakları…

 26/11/2019 tarihli Genel Kurul konuşması

26/11/2019 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: Yargının istismarına devam edildiğine ve gerçeklerin cezalandırılamayacağına ilişkin açıklaması Yasama Yılı: 3 Birleşim: 22 Tarih: 26/11/2019 ALİ ŞEKER (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Yargı, iktidarın sopası olarak istismar edilmeye devam ediliyor. Sinop’ta nükleer santrale karşı toplanan, mücadele veren…

 12/11/2019 tarihli Genel Kurul konuşması

12/11/2019 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: Şehir hastanelerinin bütçede kara delik oluşturduğuna ilişkin açıklaması Yasama Yılı: 3 Birleşim: 16 Tarih: 12/11/2019 ALİ ŞEKER (İstanbul) – Sayın Başkan, şehir hastaneleri bütçede kara bir deliğe dönüştü ve cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununa yol açıyor. Yirmi beş yıl…

 15/10/2019 tarihli Genel Kurul konuşması

15/10/2019 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: HDP Grubu önerisi münasebetiyle Yasama Yılı: 3 Birleşim: 6 Tarih: 15/10/2019 CHP GRUBU ADINA ALİ ŞEKER (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; HDP’nin El Kaide’nin, IŞİD’in yaptığı eylemlerle ilgili verdiği araştırma önergesi üzerine konuşuyorum. ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) – Kendi…

 15/10/2019 tarihli Genel Kurul konuşması

15/10/2019 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: IŞİD’in uluslararası istihbarat örgütlerince kurulmuş bir cinayet örgütü olduğuna ilişkin açıklaması Yasama Yılı: 3 Birleşim: 6 Tarih: 15/10/2019 ALİ ŞEKER (İstanbul) – Şimdi, mesele şu: IŞİD, uluslararası istihbarat örgütlerince kurulmuş bir cinayet örgütü. ÖZLEM ZENGİN (Tokat) – Doğru, doğru.…

 02/10/2019 tarihli Genel Kurul konuşması

02/10/2019 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: Asya Verimlilik Teşkilatı Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle Yasama Yılı: 3 Birleşim: 2 Tarih: 02/10/2019 ALİ ŞEKER (İstanbul) – Sayın Başkan, Asya Verimlilik Teşkilatı Kuruluş Anlaşması üzerine konuşuyoruz ancak Avrupa Birliği üyesi olma yolunda attığımız…