14/04/2020 tarihli Genel Kurul konuşması

14/04/2020 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle Yasama Yılı: 3 Birleşim: 85 Tarih: 14/04/2020 CHP GRUBU ADINA ALİ ŞEKER (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle 5 partinin ortaklaşa uzlaşısıyla hazırlanan bu yasanın önemini anlatmak…

 12/04/2020 tarihli Genel Kurul konuşması

12/04/2020 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: HDP Grubu önerisi münasebetiyle Yasama Yılı: 3 Birleşim: 83 Tarih: 12/04/2020 CHP GRUBU ADINA ALİ ŞEKER (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, hatırlarsanız şubat ayında bir çığ felaketi olmuştu. Çığ altında kalan 2 cenazeyi çıkarmak için maalesef…

 11/04/2020 tarihli Genel Kurul konuşması

11/04/2020 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle Yasama Yılı: 3 Birleşim: 82 Tarih: 11/04/2020 ALİ ŞEKER (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 2019’da dünya genelinde 250 gazeteci, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle…

 09/04/2020 tarihli Genel Kurul konuşması

09/04/2020 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle Yasama Yılı: 3 Birleşim: 80 Tarih: 09/04/2020 CHP GRUBU ADINA ALİ ŞEKER (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sağlık çalışanlarının sunduğu hizmet, gösterdikleri özveri normal şartlarda da çok kıymetli ama salgın dönemlerinde anlamı bir…

 07/04/2020 tarihli Genel Kurul konuşması

07/04/2020 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: (2/1133) esas numaralı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/73) münasebetiyle Yasama Yılı: 3 Birleşim: 78 Tarih: 07/04/2020 ALİ ŞEKER (İstanbul) – Her ne kadar önlüğü çıkartsam da hekim kimliğimle konuşacağım, vekil…

 19/03/2020 tarihli Genel Kurul konuşması

19/03/2020 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: Afrika Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle Yasama Yılı: 3 Birleşim: 71 Tarih: 19/03/2020 CHP GRUBU ADINA ALİ ŞEKER (İstanbul) – Sayın Başkan, bugün maalesef yine İdlib’den şehit haberleri aldık. Ben…

 19/03/2020 tarihli Genel Kurul konuşması

19/03/2020 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: Coronavirüs salgını sebebiyle yeni askere alımların bir dönem için durdurulması ve yüksek risk altındaki sağlıkçıların çalışma koşullarıyla ilgili önlemlerin artırılması gerektiğine ilişkin açıklaması Yasama Yılı: 3 Birleşim: 71 Tarih: 19/03/2020 ALİ ŞEKER (İstanbul) – Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Son…

 18/03/2020 tarihli Genel Kurul konuşması

18/03/2020 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: CHP Grubu önerisi münasebetiyle Yasama Yılı: 3 Birleşim: 70 Tarih: 18/03/2020 CHP GRUBU ADINA ALİ ŞEKER (İstanbul) – Sayın Başkan, göreviniz hayırlı olsun. Konuşmama başlamadan önce, bugünün tarihî önemine değinmek istiyorum: 18 Mart… Çanakkale’deki büyük direnişin, bağımsız Türkiye’nin temellerinin…

 05/03/2020 tarihli Genel Kurul konuşması

05/03/2020 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: İstanbul’dan Singapur’a giden bir yolcunun coronavirüs hastası olduğunun bildirildiğine, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunu toplantıya davet ettikleri hâlde Komisyon Başkanı Şenel Yediyıldız’ın toplantıya gerek olmadığını belirterek Anadolu Ajansına verdiği “Coronavirüs 15 Marttan sonra kaybolur, dut pekmezi yersek…

 12/02/2020 tarihli Genel Kurul konuşması

12/02/2020 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle Yasama Yılı: 3 Birleşim: 55 Tarih: 12/02/2020 CHP GRUBU ADINA ALİ ŞEKER (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tam iki yıl önce burada intihar vakalarının araştırılmasıyla ilgili önerge vermiştik, bu önergeyi maalesef reddettiniz, umursamadınız.…