Beyoğlu Öğretmenevi hizmet binasının bir vakfa devredildiği iddiasına ilişkin

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

İstanbul’un tarihi dokusunda ve toplumsal hafızasında önemli bir yere sahip olan Beyoğlu Öğretmenevi’nin eski binası 1883 yılında inşa edilmiş olup, Fransızlar tarafından otel olarak işletilmiştir. 1928 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilen bina Beyoğlu Kız Meslek Lisesi olarak kullanılmıştır. 1960 yılında Hazine’ye ipka edilen bina 1985 yılında meydana gelen bir çökme olayı sonucu eğitim öğretime kapatılmıştır. 1988 yılında tarihi dokusu korunarak öğretmenevi şeklinde inşaatına başlanan bina 1990’da hizmete girmiştir. Ancak son günlerde Beyoğlu sakinlerini ve Milli Eğitim Bakanlığı personelini endişelendiren bir iddia kamuoyunda dillendirilmektedir. İddiaya göre Beyoğlu Öğretmenevi 19 Mart 2020 tarihinde  Sultan Beyazıt Vakfı isimli bir vakfa devredilmiştir. Bu devir işleminin amacının ilgili tarihi binanın yandaş bir isme devredilebilmesine olanak sağlamak olduğu konuşulan iddialar arasındadır.

İstanbul gibi önemli bir metropolde öğretmenler başta olmak üzere kamu personelinin uygun fiyatla güven içerisinde konaklayabilecekleri nadir yerlerden olan öğretmenevlerinin sayılarının ve kapasitelerinin arttırılması beklenirken varolan öğretmenevlerinin kapatılma tehlikesi ile karşı karşıya bırakılması kabul edilebilir bir tutum değildir. Geçtiğimiz günlerde tarafınızca yapılan “Eğitimin asıl yükü öğretmen maaşı ile ilgilidir. MEB’in bütçesine bakarsanız, yatırım bütçesinin çok çok küçük olduğunu görürsünüz” açıklamasının ardından dile getirilen bu iddia doğru ise öğretmenlerin konaklama ihtiyaçlarının da Bakanlıkça yük görüldüğü ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede;

  1. Kamuoyunda dile getirilen iddialar doğru mudur?
  2. Beyoğlu Öğretmenevi’nin Sultan Beyazıt Vakfı’na devredildiği iddiası doğru mudur? Doğru ise bu devrin gerekçesi nedir?
  3. Beyoğlu Öğretmenevi’nin hizmet verdiği binanın mülkiyeti kime ya da hangi kurum/kuruluşa aittir?
  4. Beyoğlu Öğretmenevi’nin Sultan Beyazıt Vakfı üzerinden başka amaçlarla kullanılmak üzere yandaş vakıf ya da derneklere devir ya da tahsis edilmesi gibi bir plan ya da program mevcut mudur?
  5. Milli Eğitim Bakanlığı’na ait olup vakıf ya da derneklere devredilen ya da tahsis edilen kamu binalarının ve arazilerinin illere ve ilçelere göre dağılımı nasıldır?
  6. Ülke genelinde kaç öğretmenevi hizmet vermektedir? Bu öğretmenevlerinin kapasitesi kaçtır?
  7. İstanbul genelinde kaç öğretmenevi hizmet vermektedir? Bu öğretmenevlerinin kapasitesi kaçtır?

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/7/7-34031s.pdf