Beşiktaş ilçesindeki liseler arasında düzenlenen bir sınavda yer alan ifadelere ilişkin

Beşiktaş ilçesindeki liseler arasında düzenlenen bir sınavda yer alan ifadelere ilişkin

Geçtiğimiz hafta içerisinde KYAL, Beşiktaş Anadolu Lisesi, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi, Bingöl Erdem Anadolu Lisesi ve Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen “Beşiktaş Yarışıyor” isimli TYT deneme sınavında sorulan yöneltilen bir soru kamuoyunda yoğun tepkilere neden olmuştur.

Kendi kendime diyorum ki: Şişli, Kadıköy, Moda gibi semtlerde doğan, büyüyen, oynayan Türk çocukları milliyetlerinden tam bir derecede nasip alabiliyorlar mı? O semtlerdeki minareler görülmez, ezanlar işitilmez, ramazan ve kandil günleri hissedilmez. Çocuklar, Müslümanlığın çocukluk rüyasını nasıl görürler? İşte bu rüya, çocukluk dediğimiz bu Müslüman rüyasıdır ki bizi henüz bir millet halinde tutuyor. Fazla medenileşen üst tabakanın çocukları ezansız yeni semtlerde alafranga terbiye ile yetişen ……….. ve Türklüklerini hissedemiyorlar.” metnini içeren soruda öğrenciler “Türk çocukluğunun en güzel rüyasını göremiyorlar” yanıtını doğru şık olarak işaretlemek zorunda bırakılmışlardır. Açıktır ki bahse konu metin Şişli, Kadıköy ve Moda semtlerinde doğup büyüyen çocuklar ve ailelerine yönelik olumsuz bir hedef gösterme içermektedir. Özellikle geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kullanılan “Çankaya, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi yerlerdeki seçim sonuçlarına bakın hiçbirinin ülke gerçekleriyle ilgisi olmadığını görürsünüz. Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umurlarında değildir. Buralardaki seçmen profili Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimden oluşuyor.” ifadelerinin hemen ardından eğitim kurumlarında bu tür bir paragraf ile çocukların seviyelerinin sözde tespit edilmeye çalışılması kabul edilebilir bir tutum değildir. Eğitim kurumlarımızın ve çocuklarımızın siyasi hedef göstermelerden uzak tutulması ve temiz dimağlarının nefret dili ile kirletilmemesi hepimizin temel sorumluluğu olmalıdır. Bu çerçevede;

  1. Bahse konu “Beşiktaş Yarışıyor” testinde yer alan bu paragrafın ilgili teste konmasının gerekçesi nedir?
  2. Bu paragrafın ilgili teste konulmasının sorumlusu kim ya da kimlerdir?
  3. İlgili soruyu kapsayan test öğrencilere uygulanmadan önce sorular Milli Eğitim Bakanlığı personeli tarafından kontrol edilmiş midir? Edildi ise metindeki hedef göstermeye kim/ler tarafından onay verilmiştir?
  4. İlgili metnin öğrencilere sorulmasında sorumluluğu olan kişiler hakkında herhangi bir idari ya da yasal işlem başlatılması düşünülmekte midir?
  5. Öğrencilere bu sorunun yöneltilmesi ile Cumhurbaşkanı tarafından ifade edilen ve Çankaya, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi CHP’li yerel yönetimlerce yönetilen ilçelerde oturan vatandaşlarımızı hedef gösteren cümle arasında bilinçli bir bağlantı var mıdır?
  6. İlgili deneme sınavını hazırlayan Çözüm Yayıncılık geçmişte de skandallar ve şaibeler ile adını kamuoyunda sıklıkla duyuran bir yayınevi iken, Milli Eğitim Bakanlığı ve okullar tarafından ısrarla bu yayınevinin tercih edilme gerekçesi nedir? Bu yayınevinin Bakanlık tarafından korunup desteklenmesinin ardında siyasi bir gerekçe bulunmakta mıdır?

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/7/7-7583s.pdf