Eyüpsultan ilçesinde bulunan arkeolojik kalıntıların tahribatına ilişkin

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bulunan arkeolojik kalıntılara yönelik Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından verilen karara ve ilgili buluntunun tahribatına ilişkin

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesindeki İslambey Mahallesi’nde bir otopark inşaatının temel kazma çalışmaları sırasında arkeolojik kalıntılara rastlanmış, kalıntıları değerlendiren uzmanlar ulaşılan yapının Bizans ve Osmanlı devrine ait antik hamam kalıntısı olduğunu tespit etmişti. Buluntuların İstanbul arkeolojisi ve ait olduğu dönemin sosyo kültürel ve ekonomik yapısına ilişki yeni bilgileri gün ışığına çıkaracak olması arkeoloji dünyası başta olmak üzere, kamuoyunda heyecan yaratmıştı. Ancak tarihi ve kültürel açıdan büyük öneme sahip bu yapıların ivedilikle koruma altına alınarak ülkemizin kültür tanıtımına ve turizmine katkı sağlaması için değerlendirileceği düşünülürken, İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, ilgili eseri plan verici, yani küçük boyutta olduğu için yerinde korunmasına uygun bulmadı. Uzmanların ve arkeologların inşaatın durdurulması için yaptıkları tüm uyarılara rağmen otopark inşaatına tekrar başlandı. Bu vahim hatanın kamuoyu tarafından duyulmasının ardından verilen tepkiler üzerine ve ne yazık ki eserlerin %70’inin parçalanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın makineleri durdurma kararı alarak “inşaata devam” kararı alan Kurul üyeleri hakkında soruşturma başlattığı iddia edildi. Ancak inşaatın bu denli ilerledikten sonra durdurulması ve açıldığı iddia edilen soruşturma ortaya çıkarılan bu kıymetli eserin büyük bölümünün tahrip edildiği gerçeğini değiştirememektedir. Bu çerçevede;

  1. İlgili buluntunun korunmasına gerek görmeyen Kurul üyeleri hakkında soruşturma açıldığı iddiaları doğru mudur?
  2. İlgili buluntu arazisinde yer alan otopark inşaatı iddia edildiği üzere, buluntuların %70’i tahrip edildikten sonra mı durduruldu?
  3. Bu üyeler hakkında görevlerini kötüye kullanma ve korunması gerekli taşınmaz nitelikteki tarihi eserlerin yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya zarara uğramalarına kasten sebebiyet verdikleri gerekçesi ile suç duyurusunda bulunulması düşünülmekte midir?
  4. İlgili üyelerin bugüne dek imza attıkları diğer başka şaibeli “korumaya gerek görmeme” kararı olup olmadığının tespit edilmesi ve varsa bu vahim kararların düzeltilebilmesi için bir inceleme yapılması düşünülmekte midir?
  5. İstanbul gibi iki kıtaya yayılmış ve birçok uygarlığa, kültüre ev sahipliğe yapmış bir şehirde bulunan tarihi eserlerin gereği gibi korunabilmesi ve kültürel dokumuza kazandırılabilmesi için konunun uzmanı kişilerin karar alma mercilerinde yer almasının sağlanması düşünülmekte midir?

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/7/7-10617s.pdf