09/06/2021 tarihli Genel Kurul konuşması

ALİ ŞEKER (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Uzel işçileri on üç yıldır direniyorlar, tazminatlarını, alacaklarını alamadıkları için. Siz, bu getirdiğiniz kanun teklifiyle işçi alacaklarını, bankaların kredi alacaklarından sonraya bırakarak imkânsız hâle getiriyorsunuz. Yine tarafınızı belli ediyorsunuz, 20 milyar lira geçen yıl kâr eden bankalardan yana tercihinizi kullanıyorsunuz. Bu ülkede yüzde 99 eziliyor, size hep tercihinizi yüzde 1’den yana kullandınız. Bundan vazgeçmenizi, bu kanun teklifinin, bu maddesini çıkarmanızı bir kere daha rica ediyorum.