09/04/2020 tarihli Genel Kurul konuşması

Konu: İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı: 3
Birleşim: 80
Tarih: 09/04/2020

CHP GRUBU ADINA ALİ ŞEKER (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sağlık çalışanlarının sunduğu hizmet, gösterdikleri özveri normal şartlarda da çok kıymetli ama salgın dönemlerinde anlamı bir başka. Kendilerinden, kendi sağlıklarından vazgeçen bu hekimlere, sağlık çalışanlarına karşı sağlıkta şiddet yasasını gündeme alın dedik, maalesef alınmadı, daha da eksik bir düzenlemeyi getirdiniz. Umut ediyorum ki Sağlık Komisyonunda ve Adalet Komisyonunda o eksiklikler giderilerek o ihtiyaçları karşılayacak bir sağlıkta şiddet yasasını hep birlikte çıkarırız. Bunun bir an önce hayata geçmesi çok önemli.

Zor şartlar altında çalışan sağlıkçılar, maalesef hastalanıyorlar da. Yani 1 Nisanda 601 sağlık çalışanı enfekte olmuştu; zannediyorum, vaka sayılarıyla oranladığımızda, 2 bine yaklaştı sağlık çalışanının Covid enfeksiyonu nedeniyle hastalandığı vaka sayısı.

İlk olarak, ülkemizin hasta başına düşen sağlık çalışanı sayısının hâlâ yetersiz olduğunu ve bu sayının mutlaka artırılması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Son yayınlanan sağlık istatistikleri yıllığında, ülkemizde her 100 bin kişiye düşen toplam hekim sayısı 187 iken AB ortalaması 371, OECD ortalaması da 348. Yani iyi bir noktada değiliz, bunu bilelim. 100 bin kişiye düşen hekim sayımız az ve bunların bir kısmı da maalesef, şu anda Covid enfeksiyonuyla mücadele ediyor. Ülkemizde 100 bin kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı da 301, OECD’de, AB ülkeleri içerisinde en düşük oran bizde; OECD ortalaması 938, bizimki 301, AB ortalaması 841 yani neredeyse üçte 1’i. Burada bu kadar yetişmiş gencimiz var, bunlar iş bekliyor ve bunlara da ihtiyacımız var. Bunlar bir an önce kadrolu olarak işe başlatılmalı, bunlardan biz yararlanmalıyız.

Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla birlikte neoliberal yağmayla artık, çalışanlar taşeron olarak çalışıyorlar ve taşeronlar, orada çalışan röntgen teknisyenleri, maalesef, o emeklerini verdikleri yerde çok yoğun bir şekilde çalışmaya devam ederken hiçbir haktan da yararlanamıyorlar. Üniversiteler, Sağlık Bakanlığına bağlansın diye sistematik olarak çökertildi ve birçoğuna haciz geldi. Bu üniversitelere ne kadar ihtiyacımız olduğu ortada, bir an önce mali destekler sağlanarak üniversiteler, yine bize en iyi hizmeti verebilecek şekilde desteklenmeli.

Kan hastaları, maalesef, kan bulamıyor şu anda, kanser hastaları ve kan hastalıklarına sahip olanlar. Kızılay bu konuda, maalesef, ihtiyacı karşılayamıyor ve insanlar kan bulmakta büyük zorluk çekiyor. Kan merkezleri steril bir durumda, yurttaşlarımız oralara gidip kan verebilirler ve bu hastalarımızın sağlığını yeniden kazanmasını sağlayabilirler.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Tamamlayın.

ALİ ŞEKER (Devamla) – Sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesi hayata geçirilmeli, özel hizmet tazminatları yükseltilmeli, özlük hakları iyileştirilmeli, yıpranma payları artırılmalı ve taşeron uygulamasına derhâl son verilmeli. Maalesef, bütçeyi Koline, Cengize, Kalyona aktardık; sağlığımıza aktarmadığımız için bugün bu sıkıntıları yaşıyoruz. Sağlıkta şu anda hizmet veren çalışanlara bir yıl yıpranma payı verilmeli, “Covid” salgını nedeniyle bir yıl yıpranma payını da ilave etmek gerekiyor. Memur olan sağlık çalışanlarına 1 derece de verilmeli.

Bizim hazırladığımız teklifte ne vardı? “Paraya çevrilmesin.” dedik, sağlıkta şiddet yasasını getirirken, bu cezalar paraya çevrildiğinde caydırıcı olmuyor. “Ölümle sonuçlanması durumunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilsin.” dedik. Maalesef, bu da görmezden gelindi. Biz bu eksiklikleri Genel Kurulda ve onun öncesinde de Komisyonda gidermeye çalışacağız, umut ediyorum sizler de katkıya açıksınız.

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/genel_kurul.cl_getir?pEid=87219